OW-1 Zadania z zakresu ochrony wód

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Termin naboru od 25.02.2019 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 13/19 z dnia 31.01.2019 r.

Regulamin: [Pobierz]

Wniosek: [Pobierz]

Lista załączników:[Pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego kanalizacja: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego kanalizacja deszczowa: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego oczyszczalnia ścieków: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego przydomowe oczyszczalnie ścieków: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego podłączenia: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego pojazdy: [Pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [Pobierz]

Instrukcja rozliczenia rat pożyczki: [Pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego pożyczki: [Pobierz]

Arkusz Aktualizacji Danych: [Pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl