OA-1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Terminy naboru od 28.03.2018 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 18/18  z dnia 06.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Wniosek: [Pobierz]

Lista załączników: [Pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego termomodernizacji: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego rekuperacji ciepła: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego sieci ciepłowniczych: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego wymiany taboru: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego instalacji fotowoltaicznych : [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego kolektorów słonecznych: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego pomp ciepła: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego elektrowni wiatrowych: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego małych elektrowni wodnych : [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego biogazownie : [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego oczyszczalnie ścieków - biogaz: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego inne zdania : [Pobierz]

Instrukcja rozliczenia rat pożyczki: [Pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego pożyczki: [Pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [Pobierz]

Arkusz Aktualizacji Danych: [Pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl