OA-1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Terminy naboru od 28.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Wniosek: [Pobierz]

Lista załączników:[Pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego termomodernizacji: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego rekuperacji ciepła: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego sieci ciepłowniczych: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego wymiany taboru: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego instalacji fotowoltaicznych : [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego kolektorów słonecznych: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego pomp ciepła: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego elektrowni wiatrowych: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego małych elektrowni wodnych : [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego biogazownie : [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego oczyszczalnie ścieków - biogaz: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego inne zdania : [Pobierz]

Instrukcja rozliczenia rat pożyczki: [Pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego pożyczki: [Pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [Pobierz]

Arkusz Aktualizacji Danych: [Pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl