YRzvhJk4dHJ6fvBXjojD8PATn4/W0AV9nrZ7LuHYpYq6b+4/XCdtFARxmP7eELCcbg2lcPbzL6mHlVlz8OjyH9o+DGU8PXIUUdrZCEFH8BMwYcx44Ig6H0DgpoU2Y2kVgiwRHPwOqCeLnXojOjXMOrWor0FtxFT8l3Sp6meYLaohLjDSjJMdDyYNFjLTPakPO1GfA5i5tx+ckCDmmSlzlKR291hOeYJ2aw3t7mxagQFN9EHZkKb1tTA6LmmrZ0pu/yP5fFWD0GK6GJ5Ty6NAIITqKS1F46qJCdhg1f+GC9kT3VKzhGW3uAS3D0dQaLAPOV9lQQo3httFhB0pFJjERDJYb0jKnCJLSSutg4XHX25El9jzOmNU8QtBhFFRPDYCvYsQhFwtFqNYAZlohp1d9hN5G43JtfjAKb/95tYiGUbnDdMMvjnKLBE9BnY21NumdQtti7SWVscFV0Lsehw2jQ==zCq0O/l3PK0CApW7sIMNwr7Ae8SS7A9t3QmpMEx1DIyldl7GXi083rvIoHv6GVHeOJxFA9oicooTFms/5aQwvcfi168PdqOavpnDUR05puqo4y04aYEhR9V7KR/5Pxc/raROECmUo6Lv4YWOegYLBoyIt7ctQDiom51yThBSjiElemSx4090MfMemk7z5D/qs+WPkOZ2uxwl/rM14927F8WZhXE3I2JUCy7pNQukd5d4kIETNzPoPpV2IP3yleJwp8A3zD+SLSde8KoNkxzZ9U1gcgv3YGOpr1A2pHUmFp+6vYU+ReyK/ahT/O7X0fpACtXJfOVqdzkm4zyhdAdd4q43AY5FUDLyzcAri5CiqEq+AtIfDBN4P3gw9ybTSUg5qgs6FDHpkEJOtP7qBG15JX9uBCVsGPwbTaVeRcDjBe6Qo/T2PxfXbN9W+neGRHq8Ns/AueyoAuE0j3Cu2YeV9in14KSk2jRlaEdk3eHBsjl0ZGDfUZcUnzLxgl57pe0jiubqn8H84XGtVuInx4ykxAYFsdGtm/EZsYGuJyHi+QU6qSVvXCIEKeLiHpBnlHhbD+pJLqmKqODuzL4F8SicXCCyjZQ7/UICiFKhErC9A3sFuGW+jmPV80SS8yshSNpcGc+DUQDn5C0pt70y3KeCAqJ4szwFQeiLaNM9KYtnSfINORx8CkViO0nJXEbxbAxwfpBWozIzdwMPko5L03LBkWDzyP7+d1B2XoAH31TVsxjWbU4upfV2LDV9+qgBInxL8o1PTDeR33LNg1P7lgQ4YgoBzOZWL9o3SnwnEEaqJ51QyQYS9BqnYKF9SDrSLYP1u7qn2FFt0Qgg918wz7acfHgObzZw2Zqg0k45PhW0QM0RRb4bzODFfips5Fpux32x6z++u8jRY6wEkhmjnjY/jqcHnLC8sFfH9gBbIHe3D6xb+7dzxks3YBsWoLg3VkCBcAg5J8p06TfZ5nnNrRvQHqM8oqUQPnn2GM/wVn/JACHEZxWDVqFpyEgtMicC0pElcZDRLQc39mtGQ2n8Yv2U0FPLEjnaHzUxMQSB0XWyiWQKvc3D7ofVReq38KA/CtzAHdqq3HaV8vYKVi3cL4KR/7rboaIuQnJ/N0XqUHB8TKMfCeFVOZESWnyndrV3tvtHwgeh0gaz9Uxd36KJ9F9g3J86nTkIcFjs/DV5tyox69MhTsjg7minwcc5+LTvAFNXWiijJ2job0ZfgRLydSNinVCHdRl08JssFh1u85tcWsx2YaZe35BkmE8suwiJ3ZbHV8lR2lETrDo2o6+ts0K4iipU3qH6y9MhnUJc2NUkYXkewQeT9DBICHPmDMHNLjY0uC9R/KY/jEkRBP0qkrYOxgQdUE91NTT/lwnVww7rJ8qjSZzRNXqrMB8nHGdlVCnST/dhFvhdRruhT6Y3DFvdzns9t8sP2Vtr/GMuY8JbRyVmQodNCZgOAJJ4TFByyvl9XdLcGbeoCywX4pkELbp2W5WEGTkPsVjRJhv2VkpiSTHPeCybEmNAHZTlD1y01/GyTjF/1EhY7XEESValkqj+hVE2S7Jd4RxevDpP2cLoLPo=

Programy 2015 - Pozostali Wnioskodawcy

Ochrona Wód

OW-1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - Program zamknięty

OW-1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Termin naboru: od 19.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód - Program zamknięty

OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód.

Termin naboru: od 26.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego:[pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Gospodarka Wodna

GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi. - Program zamknięty

GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi.

Termin naboru: od 30.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody - Program zamknięty

GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody

Termin naboru:od 26.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.  

Regulamin: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Rozliczenie końcowe: [pobierz]

GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi - Program zamknięty

GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń  i obiektów podstawowej  i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi

Termin naboru: od 13.04.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej - Program zamknięty

GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Ochrona Atmosfery

OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - Program zamknięty

OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty:[pobierz]

OA-8 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Program zamknięty

OA-8 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Termin naboru: od 15.07.2015r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OA-9 Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji - Program zamknięty

OA-9 Wspieranie zadań  z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

2015-OA-10A Modernizacja oświetlenia elektrycznego - Program zamknięty

Termin naboru: od 15.04.2015 r. do wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Ochrona Ziemi

OZ-11 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023 - Program zamknięty

OZ-11 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów  w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023

Termin naboru: od 19.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OZ-12 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

OZ-12 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OZ-12A Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk - Program zamknięty

Termin naboru: od 29.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Edukacja Ekologiczna

EE-13 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-13 pn. "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Pomoce dydaktyczne - wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 05.05.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 05.05.2015 r. godzina 15.30, w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-13 pn. „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa”.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego:  [pobierz]

EE-15 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-15 pn. "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
UWAGA! z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30 został zamknięty nabór wniosków

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Ochrona Przyrody

OP-16 Zadania z zakresu ochrony przyrody - Program zamknięty

OP-16 Zadania z zakresu ochrony przyrody

Termin naboru: od 16.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty: [pobierz]


 

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

NZ-18 Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 07.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny nadzwyczajne zagrożenia Program 2015-NZ-18 pn. "Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru:

UWAGA! z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30 został zamknięty nabór wniosków w formie dotacji.
Trwa nabór wniosków w formie pożyczki.

  • Zakup samochodów: od 04.05.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
    Zakup sprzętu ratowniczego: od 13.04.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl