Uvg8DXzywRJHR9yteUuzELcwgB1z7hxUbJe+XXeLdR7UxkDSjaxRw1BN5AbfYWxiB5ZUI3P0QSA6DXTtAKLOhpMpN+B3WIuzRZ0RF4cezJQSCAGfgryxr7O0TNBct4yoy5bV8Fb6eq8P+ZgkH083CU08QAsd4tl7e/gLujSHlwK12b8iWUn5nuT1mK/v8uoZa123ctlv9v7ZbxC2nO2sNl4CvSn22UFOYwc2b0yfe6d+f9ys62V643o7l96HhIi016WlpfEHGLJano6lq7tU07eRghgEiylZEbrIvH+4ci33vCl+yOodscR1pe8zGUvs8tMwCINnnFWP6WRIuYqGkn5yOqJ6RtNHmbD4lqyi1DNFvgiw+vE5RtFYLEN0qeexXxonLT5AX0J8g+9zxzxr81Kux+iw/VUQBn7pD2Yy9PStRZSp1AAMTRJtU20Ahlie4wqC7vZZu1pZfvB2YR+xVaiiDU9/ZTpUNzHQNu2NxGNVbdj6JuzM5v0f0INNj02omOqkOXcnVZ8PIpzBH7gRVCjZ1xsrucKnpQwhaoFOS/GYwvmzCqOMCjvPIQrHSWFZMGnkLHL5bkZDH73D2zJ2HbweBpOGeB/XSJI53iBBDfzgFqGlNoCLg2F8MgW+X7r9/z3PmiTa5lmq8Y+AAGDNueI1GetaBFwvRPe6JBzOsBQa4j5tTmn7ruQcGl5zg0m6s3e3jr3zR81Ke6a3uT3fJ/p2KrZOZiQsOuVyQl3FgEI+A9uh/yz1wyXM4GCkyT/zXUBkiDDrdLtiZkHVq1MMrY7haLbjNU3wmU2/Y1MLAozO2ESla9rLmtgEBs0bXJ4izAjs1KPD6A51a6ADXtrDPLreFrRuYgD4PXdHC6GwCe0DKmemd5d11qrDYytrcQikm9rEsfHfh1jHVDplOarb17cDJ1ZYacfThkT/nu1LF5bZDiv2GQgkjgGob49xMtfifGrl3xwQrun5eDhaUiOyPk/fytkugLK52zBiUpUwTBjH11xkEZ+XAoUGTueq9yAgr8y+c2ETRO8OBm6KkUakOl8ESDaHcxQN8V3dWSGRV3T6n2Ad8jvCTDCopZHFKzCYjL6uofESIdsR/0agwHxRQ6hnGVhLM3ZtI6S5MoL6Vo3msVS/8E66gcm8/EnmeiMe4NKup7zjFXtVfUhEqpJszBuDU0u9B2x5kzZz7yZx5+nm85zgq0eH8dCDu31BN2Ka/Dumla1PEurZ8McMFdxtfetyUloBWM1PgZQlxGx5UY0PoRsquk5OOJd5PXYeEeEhPJw2HTBIpk/GPNcVJ+iT3rnDIOPmoV6iwCOFUa+27iE=XkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0XR90BAxnbPMAOp6ToLFJl0ubSFUGF1n3lzlzweRQhCGcgbZ0DOq76USIDriUmgvhhhKQ4YC6Zy8aIMKLtrkVNlyIDWoUTisl+lepk6FbQTMIgAwdLy3MRVIOt7CIuAjLwjL6Q5oGz+TaWD+/7yu2JPcAE8tA0IZRfA3uOL35OeIEUvYBWBcuH94OBj7gBqLfQS3cK7EVolDh84S9upJnOtg/wtXeovVClLkM0OFg++r6gR4mk9FQCSH2LrDl7CIhduMuu4bAKxCQAKrI24thYr3x7H1vtWra2/WW8ZWyEt7xQCxX5V71kLP0+FtV/rMixz7M05/TgQsG6g75mvpBxXwQ2Gkewt9CzHC69V5g71aRTZ6ExeizuyjIR9gbYBgxCekDPN35IlZ+jjOHMo4Ylnk3z5hhWV1NMxLk7rD6o1XQxT4XDXtbhsCJnYJxeVjlkbVJvqDjDFoYglc9aGCBARRhJt5qtMUwc6Q3Eowk6QtRCTBZzDqIS+sjNen2Nks5gcYnsE8oT6vC9had0V9lNOSOLd+ccT5jdoiVJB49hS4r6Dl+h8xEPL7cEprWcCYTcET97HE6ONHGXWu+Oh592UQp1bt7cKO81hT9j73sLLL9F9lbq/zOFz4Iro3LLn9IoJRLx8+MZ5FBcvpCGLe7qt5wCsGHIsotEGzbruigYVvyUcBkDih6E0Ef4Hfoab9Fp6uLizrE9ysw3eltbG1KAw

Programy 2015 - Osoby Fizyczne

Ochrona Atmosfery

OA-10 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła - Program zamknięty

Termin naboru:

  • Modernizacja kotłowni od 30.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. - uwaga: zamknięcie naboru wniosków z dniem 31.03.2015 r. godz. 15.30 
  • Zakup i montaż pomp ciepła od 20.04.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. - uwaga: zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30
  • Zakup i montaż kolektorów od 04.05.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. - uwaga: zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30
  • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej od 15.07.2015r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

W przypadku ubiegania się dofinansowanie jednocześnie w formie dotacji oraz pożyczki prosimy o złożenie jednego kompletu załączników.

Regulamin:[pobierz]

Ochrona Wód

OW-2A Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych – Program otwarty - Program zamknięty

Termin naboru od 29.07.2015r. do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 30.10.2015r.

Regulamin: [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl