TAE+6AN67yixRBBtMBKNtIihC8079ZGTyfC5xrjrT/XqIxrIscl4CXCMaFpNOATza4gMse2EU4VqPj2sChh8Q1noZwxVHZh2meu1uyuU7ZiNDOf0F15e7IYchfyKAaaY8GJWmzY/Bhn2b9ifQEAo9881tR1QAK7x2ifXA+73NemknmEde7AkagpGRf0/fXwOLVzV71+hksn+SSXNcVZYrR/Y+0zfzTPLk3r+JrD9qbvZ911KWg0V80RLJ1Ot5sAw4ej6jy1hpnpzoVT+JrHqBNFD97bINfDAji2u2WCmAHatWs1QyLWScN2L48q3a3uuu2K+j0CT5zPG1bMhVQHOfQ/Awfmwhjj47vkjF0sAAa2fRH4ybhiKJUfiQ+85Je/zV2K3mZ53RlUX8N33F99+1HAw+16LZXbLCw5HMxGtOaxIMTV26TUiEDSTSyAyK9JYynS9tEz53c1XTuKinaMjmetZRg+Vq4zt0IwYVUdBHXdvwrRKKIwLvC4vcH8YuOl7a6NMGqEDcxzOlJdGrK5YiRxh2nca2oZqKYCG24NiGnk=zuILrxJ/Sh+cmkDW6VrdiipRhJe/rzTIHkrBd5fAQI0HSUnglyQaQZK0rHD/52SOCMKP0TRIFK67a5xJo3kLU8ewsjir/pI3b+AbDeaFSPfli+79kUanSA/05yqTe1TXwlAAWjIzm3KQQIfZAZ2UE99ME7ELzOb3oLFLori+uA3Vt9gdM1cK/CLiTCDsOMmvWdi1ms6k+4HvWwMhHnYNrF3hxoh4LNt6Y6Cbh3CNsWl3LC0rMGg9ycBhE1i9nL71t0xwmlpiI7KiFxhmyA80KTDe9r8XCKlcdLqTUX/3FHjWvEOpwtfzRAhUIqWlBWQ7DeUEx14jrsxcHtob5oKepY+OLWdV4nliy7/2Dtgwqh+QLFdnijvDjWdlwmFsYHB3MkPGHl/MlyNAOtN4VXdIh0bMFq95rpoxpOLM622QDvDxDPGpgzMv8yR9+3CP0blYXBwC9eqDSQo/9rVwq3jiuttIzrOl9vj5t1AhrbhfrUhTKpmVHZWFc4c+vS/qPFY1vi8+x8NUsjqQE78he947Zy96/8GBFXdX/B+RhBfpFvVB5lvVKLxAHe4G0svlSpqsva/rvE023zwoDU41qLc+d/wb7jGYFaJ8W72NqKfXSyE80d/RBmNJk//Ls3XJQ0AEO8+vxl2xGQNlRShrRj2C7OKpoi66Ny2hPn4q3CuQhlEEJuybB9cKEddDoUhrUdjT7B7N85mHPrZXfB3WcTTPl/J4Fu7l/kj1ntfARX99AI5612TtMisSg2ltih9dr2rPVAzTNQ4mvyfVFvmkr6h1xaDZidQs4bpj7a7bbPhBekNYlBZrFc9uncvf3sjb7opgE4vfe4+PB6jkS6ZuUzeJnaCUOhNLdzFzrvNO+Ys3NNHXsVt5VLjH/ZAUKmBJDFSbhUcwUWWV5lA0O1+/44fWoOxk1V1P+weWurYvImk+tb0CTUmV3KC/qkocigxFTR8BFKzju7JaSrZTKZmJVZNw3qyndUwBHudHqvEtnkDM2w8SvlbMlA45b8VXkFWoY+cwXlG7stAoS+tNFMyP2Dp8u/tGMh1vDDIjLIYw2BzmGOAUml37i0JW1mZMOwUE2+Ufo3Uxe4Zw591Y1MnWh1pMaHZp5uTJOZarw6UtXkTnfUQ0Pzagw/z/SIq7cxIBA4Ie7mo+CmM2H5uUKqfvMtB53ktyXPARqc1EA4xSr9QY57EmglKrt2OT6NUiNWgtU85bEiPyavL0WEOjLDqGKHn4ho43LHmxHJLd/iDIp+1cx3iW1b4713p9o5UwDFOvLcTXxRl6VdiZyNJpUr51cmAFvk+XVf3zVlG00tuW9JTP+wNf4z+BS+oEHX9UirL2ZG+CFnOTY6/qshEhlTt4ZRMsSo5+1rKLG1DLZNetWNaAmnFsVquGHBMFH3Xo/F1wbXwK

Programy 2015 - Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe

Ochrona Wód

OW-1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - Program zamknięty

Termin naboru: od 19.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty:[pobierz]

OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód - Program zamknięty

Termin naboru: od 26.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Gospodarka Wodna

GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi - Program zamknięty

Termin naboru: od 30.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody - Program zamknięty

Termin naboru: od 26.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Rozliczenie końcowe: [pobierz]

GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi - Program zamknięty

Termin naboru: od 13.04.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej - Program zamknięty

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Ochrona Atmosfery

OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - Program zamknięty

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OA-8 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Program zamknięty

Termin naboru: od 15.07.2015r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OA-9 Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji - Program zamknięty

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

2015-OA-10A Modernizacja oświetlenia elektrycznego - Program zamknięty

Termin naboru: od 15.04.2015 r. do wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

2015-OA-10B - ”Poprawa jakości powietrza Część 2)Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” - Program zamknięty

Termin naboru: od 20.04.2015 r. do wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 30.08.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

2015-OA-10C - "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" - Program zamknięty

Termin naboru: od 13.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

2015-OA-10D - „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej” - Program zamknięty

Termin naboru: od 06.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Ochrona Ziemi

OZ-11 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023 - Program zamknięty

Termin naboru: od 19.01.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie pó źniej niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OZ-12 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OZ-12A Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk - Program zamknięty

Termin naboru: od 29.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Edukacja Ekologiczna

EE-13 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-13 pn. "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Pomoce dydaktyczne - wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 05.05.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 05.05.2015 r. godzina 15.30, w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-13 pn. „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa”.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

EE-15 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-15 pn. "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 
UWAGA! z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30 został zamknięty nabór wniosków

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

Ochrona Przyrody

OP-16 Zadania z zakresu ochrony przyrody - Program zamknięty

Termin naboru: od 16.02.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty: [pobierz]


 

OP-16A Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

Termin naboru: od 29.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty: [pobierz]

OP-17 Wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - Program zamknięty

Termin naboru: od 16.02.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin  [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego  [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty [pobierz]

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

NZ-18 Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 07.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny nadzwyczajne zagrożenia Program 2015-NZ-18 pn. "Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

----------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru:

UWAGA! z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30 został zamknięty nabór wniosków w formie dotacji.
Trwa nabór wniosków w formie pożyczki.

  • Zakup samochodów: od 04.05.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
  • Zakup sprzętu ratowniczego: od 13.04.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl