chsP5JkDYfazEmJQ5tlccFN98RpbO++80WmkvWmPUZWeyqwn3g8AZ8O0XDRqqrWu5pR08UewOv1d1AIwKRH3t06uF5tWNlof9fGqsRWpAjcVSGqr2OW7p65SpNDLL+/a+pDoNcvnrULyVJ+BHxsjy3nnFyVfR/6hKSSV7I811KQXVDat5qJOhvNBivkSMswEmlSyzoh05rD8XGmKSupqKLt+AG4SuuHCBLhpauKvXCl+bFqSklFxVhQrLPsSO0Rd0zPLEi0z1EouUFxo+ClaHHUMXsQTFyKREEsKCReuOrbQ0Hs6FPc5JRQbekHaTaEs9yf+znAbzg3A+X136zAbNmtYcrpzwb5Ur5ufTQyhJulAEMCzDhGg39Uorb7FgKkz212WTXaL7CxzF1yRA4/kYWjW9WNoeSMhH577XIm2pZ5ikfWvwflySwTO+HKBaxeyzZW/gTdtp8INjhyCQWpbwhtTm3NFT0wzXP0GiDtMwpMMaRvEa0hPOg48I9+YNoZoyyziMA0kcYhgrPdhJf+SaZ40a6H80wKdEnr4BABW72cVZVcm09N/i+sZ08rERem8FvpjJ22f8MrmRa9HqGk7fU2J7+sEdU32N6JdEpk2U6XRgXUKZOJp42B9BJBerhJKppwR7/f1+hN8LAFYHVJ2HuopvHQkdGgU/rbseC8XLwg=

Programy 2014 - Osoby Fizyczne

Ochrona Wód

OW - 7 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków

Termin naboru: od 05.05.2014 r. do wyczerpania alokacji
Program zamknięty dla dofinansowania w formie dotacji (wstrzymanie naboru wniosków z dniem 06.05.2014r.)

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki!
Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

UWAGA! Uruchomienie II naboru wniosków w formie dotacji z dniem 29.09.2014r. do wyczerpania alokacji.


Regulamin [pobierz]
Wniosek - dotacja [pobierz]
Wniosek - pożyczko-dotacja [pobierz]
Dane rzeczowe i ekologiczne zadania[pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 - PIT-8C [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]

 

Ochrona Atmosfery

OA - 18 - Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 14.04.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Program zamknięty dla dofinansowania w formie dotacji (wstrzymanie naboru wniosków z dniem 16.04.2014r.)

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki!

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek - dotacja [pobierz]
Wniosek - pożyczko-dotacja [pobierz]
Dane rzeczowe i ekologiczne zadania [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 - PIT-8C [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Odnawialne Źródła Energii

OZE - 25 - Zakup i montaż kolektorów słonecznych - Program zamknięty

Termin naboru: od 14.04.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków z dniem 16.04.2014r. godz. 15.30

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek - dotacja [pobierz]
Dane rzeczowe i ekologiczne zadania [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 - PIT-8C [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Protokół odbioru robót – końcowy [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OZE - 28 - Zakup i montaż pomp ciepła - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 14.04.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków z dniem 16.04.2014r. godz. 15.30

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA! Wznowienie naboru wniosków w formie pożyczki z dniem 04.06.2014r.

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin[pobierz]
Wniosek - dotacja [pobierz]
Wniosek - pożyczko-dotacja [pobierz]
Dane rzeczowe i ekologiczne zadania [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 - PIT-8C [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl