fy7B/8gQ+AmMKFD/Z0SWwRKFAf2elPyUcx4ziM1mb/Po/5d524xBwxCDLouBMpNDhgoHPSODSuB/m+bv8sZrb7yZAhRPwvvaLc4JHCuwA+F0FaxL2EKBIMX3RcXf7EQcVzIaeVXzwqvdCRY1v6KQd2CPgjpKntYVc296QexMWTL26hBzi5KaDanPVdf2cGYblTQB/EWotpckPtToljAaMDmc6d6GRsSWN2t2FVcL46B/wZkW1Wg8VbdcVhZLAWJT5RvIQEWe5B5aPiIdHhMBE09MTR1XkvZAasxy55ECvQHeI/4wblbJ1GKtTrFymLt401IMHDYKp+SDf0uaOR8W4ccoTqxPecR6qfQrR5oNSrF2u9FW3PBRzHgwx4sCJjwDGuII/v/XlqtXVQIM/z7lGX94ofamve0nqEnMTdzBMdR/S08g/qI6PCggdmLKeJaW943+U6CUag+kctCUqme5Uevv+4jMvLkzEfJFdvqwacIAD+A9odWHKrGQMG7lPWlEtntGoEBQyyQdy5wgystqVk7BWkiIeAIilvKjcWQBW+6PGXzNgyqHQqZt1Ml3k5LXFCVmsA+4BANmhRf/YRVG+myJUzeafKmEpaxhnYBgOuxUD9PAnkZ3+r2c313bRpGnAKp/N95btH94UUv0xsh56S9E1Fcz5lUzz1HADwo/FGyDc2ROeOzyo+TvUfPRRKAekUII7/15JVsaF/6OTI+ocA==

Strefa Beneficjenta - Programy 2011

Ochrona Wód i Gospodarki Wodnej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Program zamknięty

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  (wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia 21.07.2011r.)
Program przydomowych oczyszczalni ścieków [pobierz]
Wniosek - Program przydomowych oczyszczalni ścieków [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy - Program przydomowych oczyszczalni ścieków [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Program przydomowych oczyszczalni ścieków [pobierz]
Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej [pobierz]
Pomoc de minimis/ Pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie [pobierz]
Oświadczenie zobowiązujące do informowania o uzyskanym wsparciu [pobierz]
Załącznik do wypłaty raty dla przydomowych oczyszczalni ścieków [pobierz]

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego - Program zamknięty

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia 21.07.2011r.)
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]

Instrukcja rozliczenia rat dotacji z WFOŚiGW w Warszawie dla osób fizycznych oraz wspónot mieszkaniowych w ramach ogłaszanych programów [pobierz]
Załącznik do wypłaty raty dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych [pobierz]
Dokumenty zatwierdzone przez Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 02.11.2011r.

Ochrona Ziemi i Powietrza

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - Program zamknięty

PROGRAM PRZEZNACZANIA ŚRODKÓW WFOŚiGW w WARSZAWIE NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA
AZBESTU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
[pobierz]

Zakup i montaż kolektorów słonecznych - Program zamknięty

PROGRAM DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA
PROGRAM PN. ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Program Zakup i montaż kolektorów słonecznych [pobierz]
Wniosek - Zakup i montaż kolektorów słonecznych [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy - Zakup i montaż kolektorów słonecznych [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Zakup i montaż kolektorów słonecznych [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl