Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA! Informacja w sprawie wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis dla przedsiębiorców (pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie) przy dofinansowaniu zadań dotyczących usunięcia i unieszkodliwienia azbestu.

W związku z kierowanymi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pytaniami odnośnie wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie w ramach środków przekazanych przez Fundusz w formie dofinansowania zadań proekologicznych dotyczących azbestu, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie informuje, że zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm), polegającej na dodaniu w art. 403 ust. 3-6, która weszła w życie z dniem 21 grudnia 2010 r. oraz zgodnie z opinią Radcy Prawnego WFOŚiGW w Warszawie, w przypadku dotacji celowej przekazywanej za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego stanowiącej pomoc de minimis dla przedsiębiorców lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podmiotem zobowiązanym do wystawiania zaświadczeń o tej pomocy będzie odpowiednio gmina lub powiat.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl