yesAeZC7Co1DFgLY2TN/l4isWjMuV2H41aMP197TkqeqLgu1zFgtjp2d48s2iL3XhDl/E2hP4Lw0JWOsroR3Dr7VeClm6+l2YwwKpVyQAlk6E9ZFnv7Wj0tu/CrK0yh70Sy+GKSD1m36xBxwe7g1dilJVwdiIx2+/+eWw65U7cRweuox0YRgue//DR1JS7prr6z9AbVlGPDXvsj7ucc4PPtz3hUl47aT7OZ6wdewLg0kah78RdM8DgDHLJmBaokU4AkPTY0bKiDYCZEbVfnjKYyOOupjvUU08jZRfdaNFvgdGTrIxKsOIlQaV4yl9JizCuMo/SHiXCgjX80ruVFIhhggAhM6kal2BoTvVTnYGjc1F/QG/BrhpNs6BHgBvKnCnUNpt6ceE67lcKYOeWZCzi7eke1+YgV/x/jQ7qZ2w/0AfNVpiJWT71ZjMICgG5AOWd5oY/cSjkEgjdMxgq0YP/6O6a9GGd15r7v1XiKSjmk1U4jNMuAZEJI/hcW4m/fVQwDwJT52DvHndruEIJ4wPm3pppXMCbzkSVLQ9mBBi+bMGNcGOsV0crKe/0RsJqqquPAWGRv5u7+uvFQJVqtObMZD06F3O80lUdb3esle5RrD6gAUsZ9z+1gvA3SiPoxeOhR8N446yly3BOrWKYqb1Vis1TJKVqHI+avMZGxjJ8/bSpJx13ldqS5WscNM2sEF2k/aDYiHkPJndKQinYtGzAsYOocOztoOInci5FRnWTBXVpwuWhrnRIpQbSujHaQBVqkEzmAIWgYfFitj0pBAjrPZga6E++csYoOMIWe8JQ8BQ8xS1eiC2T5VYS1qIp343E/jEFLosGDu13KljujacOMFtM6sAGVxHehdv0lBUvDQqgBep/FBq3+kdZ+fykPrwwBhfCCvSpv48ptml3KBs6seYNBonQsiJZjL3D4ZGoYK0PVYxWlMUxrJgUcZz/G/DJqImf+elHmjzam4KtMLh4OaGV5qFWeeTIeUz6qDDud4Gs7fwItYwRTqsHMsfQPJ9QycKXse421Ky1Jt8gflr1a34u5fE5rad/09hcVPBaM=

Państwowe jednostki budżetowe 2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Procedury oraz harmonogram dla PJB na 2014 r. [pobierz]

Harmonogram przyjmowania wniosków PJB 2014/2015

31.03.2014 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków wstępnych
o dofinansowanie zadań w 2015 roku

30.06.2014 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków szczegółowych, zgodnie z listą zadań na 2014 rok.

31.10.2014 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, które nie mają zapewnienia dofinansowania.

21.10.2014 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, którym udzielone zostało zapewnienie dofinansowania z budżetu.

31.12.2014 r. ostateczny termin złożenia końcowego rozliczenia wykorzystania środków Funduszu.

Fundusz informuje, iż wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej winny być składane przez pjb minimum 60 dni przed planowanym terminem płatności. Ostateczny termin składania przez Fundusz do Ministra Środowiska wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, a także wniosków o korektę wcześniej wydanych decyzji Ministra Finansów (dot. zmiany kwoty jak również klasyfikacji wydatków), upływa odpowiednio:

-        dla zadań, które posiadają decyzję Ministra Finansów o zapewnieniu dofinansowania
z budżetu państwa do 3 listopada 2014 r.

-        dla zadań, które nie posiadają zapewnienia dofinansowania do 14 listopada 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków o zapewnienie finansowania /dofinansowania zadań z rezerwy celowej oraz wniosków o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania /dofinansowania zadań upływa 2 grudnia 2014 r. Termin ten nie dotyczy zadań, które będą realizowane od roku 2015.

Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]
Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej - uzasadnienie wniosku  [pobierz]
Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej [pobierz]

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Wzory dokumentów
Druk - wniosek wstępny [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina GOSPODARKA WODNA

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA WÓD

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA ATMOSFERY

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA ZIEMI

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA I POWAŻNYM AWARIOM ORAZ USUWANIA ICH SKUTKÓW

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina MONITORING ŚRODOWISKA

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl