Państwowe jednostki budżetowe 2013

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Harmonogram przyjmowania wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na rok 2013/2014

30.03.2013r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków wstępnych o dofinansowanie zadań w 2014 roku.
30.06.2013r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków szczegółowych, zgodnie z listą zadań na 2013 rok.
25.10.2013r. Ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków (dla zadań, które nie mają zapewnienia dofinansowania.
15.11.2013r. Ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków (dla zadań, którym udzielone zostało zapewnienie dofinansowania z budżetu.
31.12.2013r. Ostateczny termin złożenia końcowego rozliczenia wykorzystania środków Funduszu.
 

Procedury oraz harmonogram przyjmowania wniosków dla PJB [pobierz]

Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej na 2013 rok [pobierz]

Korekta wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej [pobierz]

Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Wniosek o zapewnienie dofinansowania-uzasadnienie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Wzory dokumentów

Druk - wniosek wstępny [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina OCHRONA WÓD I GOSPODARKI WODNEJ

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu A1 - harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu B - karta efektu [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
------------------------------------------------------------------
Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA
Druk wniosku [pobierz]
harmonogram rzeczowo – finansowy 
[pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji  [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii cieplnej, w tym termomodernizacja  [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy - [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu A1 - harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Załącznik nr 3 do Modułu A1 [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu B - karta efektu [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]
------------------------------------------------------------------
Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu A1 - harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Załącznik nr 3 do Modułu A1 [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu B - karta efektu [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]
------------------------------------------------------------------
Dziedzina ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA I POWAŻNYM AWARIOM ORAZ USUWANIA ICH SKUTKÓW

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina MONITORING ŚRODOWISKA

Wniosek [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]
Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl