Jednostki Samorządu Terytorialnego

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wniosek: [Pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [Pobierz]

Lista załączników: [Pobierz]

Karta Ekologicznego Przedsięwzięcia: [Pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [Pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty: [Pobierz]

Instrukcji rozliczenia końcowego: [Pobierz]

Edukacja Ekologiczna

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [Pobierz] [Pobierz załącznik]

Karta Efektu ekologicznego: [Pobierz]

Ochrona Przyrody

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [Pobierz] [Pobierz załącznik]

Karta Efektu ekologicznego: [Pobierz]

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwanie ich Skutków

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [Pobierz] [Pobierz załącznik]

Karta Efektu ekologicznego: [Pobierz]

Monitoring Środowiska

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [Pobierz] [Pobierz załącznik]

Karta Efektu ekologicznego: [Pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl