VwqY+awbtqcKzHtFn4O4dFxxmTul7cY31s1VX2yRg8Qp/tF+o2D6vySCp5ztDRQh+iHvueXE1oOKbirTDjKyJDaQrDUYnZdHpcL+MyXWNjmDuVn+cBfXNgs1/8xnohsa6mmnZcukY0fQ9CuiIzZLFH6PHiOj9p1oKTDCPrQH8PkmEjiFma/SZ8vZV80yRDXTSP6vLlKb9UJsq9pF10xIcopa4clB9R78aTaur4rE0fa7OmRZGLGAIqI2dP2IRyYb5nfKrJQyhz6N2iKI0K/FZCDczIDPfQobtWWRO/ogq0ZMBOuG9qqwvaZnf25I92V8nq7eNokLmUpbuvwj884WU4/8Ww8SWI3gcphMpVEevB77hUQJeCCg2c7DspJylOBcw0aDKkGBFlYe7vQvl6seU9SdqC8AqIVBrgb1mLZinC/x2mT5jVZrHPbPtGFnuz1Pp4pbE9zBQnUT/9E6qSzpN7xEQ4+PudtX6+JYxX7CCD4yt3EDJVzP6bdCW5CgGDoLKfWvQqNrpfYIdJ2rr8NZKiVGpE3VzQMzu8UVodzY4Md8VyVSP0j6wIPhFGDk+ZG+LVBHlRsmkZZVNYNNPrMro65SPegLJNMODzdKZ0RI4COqRLFYBuRZRqYQ93gIRfK+0qmCKZqY0podcYlmq+8pfH5sS93916rd67jvnANFSF5tdvGoT8HHgusZdnPonN3fj72+/0QjCS1Lonev2/aooFG1aENA4F1G/sUADpbpb+Oh1ZM+RME7Eg3IRfiY5kFsDqKSBHt/UbJ62yIjmqifOSTTpGKNFscilSvtR/wmmdV7hR1XEZv7uwzBo56OmWAwkZ7XG+mLXSys8iR9xAO79iyNvmJ4X3XA0o+JbBb9a4bzmGZt5Kzhc2+awMuipQBewTdeeXOkFHoBZdyt7RpeqvqOyyEKdxc2uyVblkvcFHxVlxcbtZlo4EdeEYfcfpNw6ZJqzM4hiB3xuiY6yg5y9hBoXFftgWHjH5Jof5gZYkUlcvGJE9EVBgA1XTrXuyYm6baOh4nxgFrVvtMp7wxk4kD4lBu+/VDhI3O9GtiryhbUHJmO4mDR5ql15YDPxd29Pw4wPbzupifqgsYjcMlJW++IzUcywRQ7aykvVGaPaF7xZHmCZyYIJbKIDkglpvfTm6Nf/DrviTJ63OFBwWClAZTDUvOp3NBBXKT7By+ZH0e7GMYAHE8SEafHMWfxmGtq1VSQbYWrVkulME49IN3TVo843uyt6t40Y0SBfO/80AMgrMdrSyAu84OZfXQxuLMx2JrgYZzKy07r/Wbxkvaw081sEGEfoT78pFMYeJlPzQc+o0v40eEixKnv9rfFU59I1GRCwDmWgCdqiHaIge0QMv9h+1QOHWe59cp9fLjvWsbfNZ857248sVIB8ThHo7cmtLv+/DWRU1d7Vgkmbzg9gCH8+yrfTtcVMd6oFDY0NM5cAMRDq5xgaRBRLznHpVF3pp1rfRKiw2qDjg2oE0yMuK+cYqRfv6vKpCQg0L8+fUlYHTkLbkUh2MU3wHd/ky1UdjpSC9xXv/qnKbMn80C7d3zq7L1zA19UV3prgl5ZhMMRpVgQZ2vrhbq5YQ8tYQJ6J6Tz3ihBETo+QM6a7DW+eUN2tKWoeqpGyg949Ceq2qDbmGFv8DJ9b+9HInC9SKUHxcPw53umEW9jr5ZnjPV0V25oY3YY8MeIngC+MSgT0IT+C5mCLFd0Di//BFDmvnc6m+OjgJ/M912FGm3illp4JFOy9mzU3FzSTYeeWAlN7OWpcxtUrV+qjjOKqfET6zAZE3cAcsf0wxP1DOZphxpHUC11IpFAmWk/3qhMMgX0jL97UceRk+hFmApj4oDcfOY8leEDvXFe/W+oQzyBCjCeNFDi9ggIUi7HXylwyY4V9jYTZj5iYH27PCnIiUUC+1A95fusKj2gZuMtJcoMhApNbyg/zWXYd1ZiINopxQ6oqWdQzpi0TjxDsPD1MMdKkdjFlaAel/3MgaohXYBfp3BDOTf4hd/BeBRz9FhqqhHjEOmD9cdejVf/CJgtfIgA9D1iKY57ibr6XMZnbFI6WnwBKFDI1aeQe7dpIiAO53NfyKLax5BrEf8CYeUcz/Z5aDbQeHwoATBqDZ7xVmDomStjR8gFnJTgBtknfoyvgRphnR+aPXwjXgJyVf1o1XkpVfySwNLwJ/Ah93pRHIbUB9rbSKUSUCyHZz7ifLP95A+DRqx288ulhAPJInen7/jfT3Rvi0iaf9wfx1crWCELH/AO3aubp5cqR81MEUi7O4MjE1ttWD9Hoh/L06w3RKqe9nag8AcXZ8yYSGwr/yuRK9h/phigq5L443jpinp8wR3kNVB3XaDutvSRrwBidRGGkxE58HJLDoMU5sCjc0KQ21172g==K8joBtjC4JfuGJwsSPKrJb/qUUMr+Nj/NNgvRrW2CYH8to1mQiO7bGXOOlCLBd2ScACzOXr756V+ydMacY8le8JiS20PVYQfHR0qVWgmLOxTZLCKIEmiIXs5JPBuexII33S7u9Bi2h5+1rmxgTIJEojonI5lyjwQqsDgGPsOe0+wXYXopuAobNru6YGvtzwdyJ8LmZ3yg+/rJTzJ24a65lGXUFfBkXtJ+GYesvGFSaLhnpxhDmotonMU6UuYriq1H6b445mm8f7OLZGVXxOxy9TqWDwUKQiGkFb4zDh7NyYJcuJoDruu5V2Ska7wMNvtpCFbV2w/+ezP6l1O/3WyoZ62ZLpyto1PMOE8rx/DZ+5m2/Xq0vCVGhND6VWGdvx6ezsIbTaUL5YZfbopV0i8v+tcN90MGUmYKGje04fZ2UiDVTfQ+rjrfVi4zCb5McNXVISi+2PoCCGB6UPxOXu4itnhYud3IaxeF+cToss4ssxtkzBo72FX4brfyWNoWHGEvutrO/cB6ZdRwFAi77Am4n11ZL+AUhNjen/qbIeHHBA1g/3EiSMULqnKOzCi0oXRy6pksSMwdGBrFTxFSAbOn2Y+6Hq+vZHmy2QfLBh0U+c9mwR2w/LpkwbS+hyyz7ZM1avZiDeRiMOvumjw3d5X7qLLn7fZcuS4Hrd3bN0HV1s=

Nabory stałe 2015

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W przypadku przedsięwzięć, których zakres przedmiotowy uniemożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach dostępnych programów lub konkursów Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w trybie indywidualnym - w ramach naboru stałego.

Wniosek [pobierz]

Do wniosku należy dołączyć:

  1.       Harmonogram rzeczowo - finansowy (zgodnie z rodzajem zadania),
  2.       Kartę efektu ekologicznego (zgodnie z rodzajem zadania).

- dokumenty te są do pobrania ze zbiorów formularzy dla poszczególnych rodzajów programów w zakładce STREFA BENEFICJENTA/PROGRAMY 2015.


Projekty kluczowe dla Województwa Mazowieckiego 


Wniosek [pobierz]

Lista załączników [pobierz]

Harmonogram[pobierz]

Karta efektu ekologicznego - oświetlenie [pobierz]

Karta efektu ekologicznego - termomodernizacja [pobierz]

Karta efektu ekologicznego - instalacje odnawialnych źródeł energii [pobierz]

Karta efektu ekologicznego - niska emisja [pobierz]

Pomoc publiczna [pobierz]

Rozliczenie rat dotacji [pobierz]

Rozliczenie końcowe zadania[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl