cRtaAK4FoucNbQPaUK1aq+gTbdPzEMOCQ7Sgz5tW207xWtHNs+QzxTHhlJ53itbM19TaoGFTemIhKj/eD1eQ+EXp75HMjIUpznFuxt+Nt+3l801FogAtM+G9fH6ACg/qlyn+Q3zQHNqR0+2I3OrmzY4qx99+kEkuFI71uthS9Mc8IBKsJRnfnrJxdSMKtSlE+hC2teWn3tXNrIc14jurnzt3IBGgSni2UbmUQqaMLo89qQhGhKY5j05xnQABr5sIIiRsMzm31ZJSd7ZJ/4t/SgFljraAJMs1RqEwgSbFHcmTcZN/TSrtrAe1fY+d37lhFbxHRjdDVYw/6zeOO8Ni+4ZXn0tHPVZbJ4BNTVbbqfDIvBNz9G1J8n/rHQR51lqgSQrtmKvRQ1V/vp3mpZ8yN5qEDCulgAhbmydfL3oBCyrq2y1vU1vkhsNemcoC/BmyfZQSrx0cSzGYHP+khD58nj9/hd5SmsOHjXaTo4iLOAkKhHWh2f/nDEHO9wGiXu2EX1Wjach7hOsSjTzIsuuIQxR22fZo2jCLzT1xYTIfM292Yxfw57bjYWo9t3mH9HpOixzULJ1B5Y6Vba0CJcy9UtfE6kuwQ4xhahDEINnuTF+b16WmbzsY1M1iWKR0Y+WLF/FmQ+VUaakielk9E5FCTfMmY5/6QV9+V7V3di/hau+KOFsvnq1EiNgQ5ksS/KEMstZx6mSFPR8vZpihgfUyZcjE/ofcNxhTYTgQAtZZ66Z9gDCzMRbhhohtaJXt+mPMNZq6tAhzgPdu5Gavjxp/k/u80AMZLz7xXs6LxMFYrlT2w1fHhK3InAHkGndJzXjxiztKNQtJcvqVtWUfyWv/P78/IuYehTELBv8ZE66d8y/qcIXAWLAChYNjf0ywNkEr3qsrLISjr+G6nfB5871JyLbyPQnZIKKesMwuPSagshq2SBLaGYNbABre3wYlgtqguSD0g3PE5f6DNG77wkuv8oTushh6hWyGJRWu+mBTVzUsusMMfveSlSWYIA7rhscX

Nabory stałe 2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA! Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.10.2014 r. podjął decyzję w sprawie terminu zamknięcia naborów wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1938/14 z dnia 07.10.2014 r.).

Zamknięcie naborów wniosków w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz w 2014r. nastąpi, dla dofinansowania w:

  • formie dotacji - do wyczerpania przyznanych w ramach programów lub konkursów alokacji środków, jednak nie później niż do dnia 14.11.2014 r.
  • w formie pożyczki w dniu 14.11.2014 r.

------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR ROZLICZENIA KOŃCOWEGO [pobierz]

------------------------------------------------------------------------------------

Wsparcie dla przedsięwzięć, realizowanych w celu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie zostały ujęte w innych programach WFOŚiGW w Warszawie

Regulamin [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA WÓD I GOSPODARKI WODNEJ

Wniosek JST [pobierz]
Wniosek dla Osób prawnych realizujących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA

Wniosek JST [pobierz]
Wniosek dla Osób prawnych realizujących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wniosek JST [pobierz]
Wniosek dla Osób prawnych realizujących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina MONITORING ŚRODOWISKA

Wniosek JST [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA

Wniosek JST [pobierz]
Wniosek dla Osób prawnych realizujących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Wniosek JST [pobierz]
Wniosek dla Osób prawnych realizujących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl