WUxB1PAm+HLlGZeCiaU9T053GkEl8vYVp7GpRh5VnK0qAonGPCG380LufdnoCfSBp53roafH4kooBNx5gJXtSSjX0lrc82Fo9/8MbU4SDSSYQwXbyDnFhACvm8lL5tJDfxCNZ20bJoH5fDUrkejMG1m70+wGMQ6UCMLzi3T3qMXc2bjlMPekzjbXP7XiiRKLwtrVfltfWyTPYHxemH91Ncbk5nh5HW7+l522EDIdtgcrItYzHdH+vjc+BJcbwGPmWH8B+d+zniWb3zy6aRjdfB8Max4VvhIniOchyJjFsrzXDNCvIUJAGnw0R58hUt/w4JJLLyH+1P9w5iF0HZpddtE7NUpUFYHrqdhTkcLHKfazeTdi6y0L5p5HM4F5h2FSAaqI3Q6oPOhaBbR0ILGp/ichvgMnVHDOHzNgQNXAm4MJeW5lej0a5/SpOiTV6az3kXtYodyD0ZBhnSILSbI5DTXFoG/0Dc8FdMMXkepcrSKy0uviN3gt5K+0nhtvj8XAxSTCbgin7k7OlwfaXSZJFUTAjJNMjjGFFv7//5h3SzzcfmKRVLRx4v+odd10kypxAY/rUy3cXwh8eechDjLS6rueBsLM9A+R7TMhtLIo1fgpgImEICraerTteUqdcGKy6E7fDbIScBWNK5TqkNBBqFaSfVv+CHgvwEFLxHBnfSp6tbYHhpe3g1Jl/RTN22CPHqcXT4TwiWRhKe9w3XW7j95NtEVSEYKFYg95udsbNzvcRsiDk4qzfm7c5DBDKhnM9pK99+2Tn9nnp/98RR31t5ujATyIpwSsN1xIQfIJSQj4SsKp39FoWw0sypDiM91JSMJ3kZx7MPiG4gDIGG1CnmAmcwICIthlNfhxUIBQG9p5sEadPwlLPbgNnyBTAYQ6mfu5EhMZdKDbdbtl29gfhWbD0NyQeaF73qiTCAN4pEo=

Nabory stałe 2012

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

WSZYSTKIE NABORY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE Z DNIEM 31.12.2012 r.

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA - wznowiony nabór wniosków

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18.09.2012r., z uwagi na zwolnione środki dotacyjne w dziedzinie Edukacji Ekologicznej podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków dla zadań przygotowanych do realizacji, w ramach których wypłata środków Funduszu nastąpi do końca bieżącego roku tj. 2012 w ramach zadań dotyczących:

1. organizacji konkursów i olimpiad ekologicznych;
2. organizacji akcji i imprez edukacyjnych;
3. organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów;
4. infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej;
5. wydawnictw ekologicznych, w tym gier edukacyjnych;
6. programów edukacyjnych z zakresu ekologii oraz doposażenia baz edukacyjnych z nimi związanych.


Termin naboru wniosków: od 20.09.2012r. do 19.10.2012r.

Warunki i kryteria naboru wniosków [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 [pobierz]
Załącznik nr 2 [pobierz]
Załącznik nr 3 [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA WÓD I GOSPODARKI WODNEJ

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki dla realizacji zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej przyjmowane będą w terminach:

I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012

II nabór 02.04.2012 - 15.05.2012

Dokumenty do pobrania dla podmiotów gospodarczych:

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - gospodarka wodna [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - kanalizacja [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - oczyszczalnia ścieków [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - przydomowe oczyszczalnie ścieków [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe pożyczki [pobierz]

Wniosek o promesę [pobierz]

------------

Dokumenty do pobrania dla jednostek samorządu terytorialnego:

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - gospodarka wodna [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - kanalizacja [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - oczyszczalnie ścieków [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - przydomowe oczyszczalnie ścieków [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wniosek o promesę  [pobierz]

-----------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki dla realizacji zadań z dziedziny ochrony ziemi i powietrza przyjmowane będą w terminach:

I nabór 02.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 16.04.2012
III nabór 04.05.2012 - 15.06.2012

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o pożyczkę [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona powietrza [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona powietrza - odnawialne źródła energii [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona przed hałasem [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona ziemi [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - termomodernizacja [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe pożyczki [pobierz]

Wniosek o promesę [pobierz]

-----------------------------

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny ochrony ziemi i powietrza innych niż realizowane w ramach ogłoszonych programów i konkursów.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dotację [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona powietrza [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona powietrza - odnawialne źródła energii [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona przed hałasem [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona ziemi [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - termomodernizacja [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]

Wniosek o promesę [pobierz]

----------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny ochrony przyrody innych niż realizowane w ramach ogłoszonych programów i konkursów.

Wniosek o dotację [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Wniosek o promesę [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.07.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków tzw. stałego na dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Ochrony Przyrody z powodu wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

----------------------------------------------------------------------

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacji Ekologicznej innych niż realizowane w ramach ogłoszonych programów i konkursów

Wniosek o dotację [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]
Wniosek o promesę [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.07.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków tzw. stałego na dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Edukacji Ekologicznej, z powodu wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

--------------------------------------------------------
UWAGA!

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie, po omówieniu zestawień przedstawionych przez Wydział Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej, Ochrony Ziemi i Powietrza oraz Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody dotyczących zbilansowania środków finansowych na dzień 22.05.2012r. zdecydował o uruchomieniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w formie pożyczki w dziedzinach:

•Ochrony Wód,
•Gospodarki Wodnej,
•Ochrony Ziemi,
•Ochrony Powietrza,
•Zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków.

Nabór rozpoczyna się od dnia 01.06.2012r. i trwa do wyczerpania środków.
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl