RHg2z76ZyOs2PDClDX5FUF2lI40WfsfuB9SSS0JTPwzJdkDxdFM75osfQt02PWBnIjqX3CrGOfFYKhU7MYL8qEh1tISyxg22cyoXQHEIHJ8t/X9/9aDnvZ1j8W/e6RVJlUBPylvBqJrIouRM93j+pIMxCBJNeSqTx2+Lmh9bveNUw7c6hTVIh5ejtV7Nu7f57F2cA7mHXPAhGkifMrtCt/H8cDMRYpABEmDG0/ItkgtJXhqneXqHBJ6JcNAYSH+jTrUJ33mdMjSRHuh6c+eg1xyOOIdk2O4OjBy7fvBR0LebFe+Z6GE98QtetQrN3TwOiM3qCK5RUw2lGbxkf8I+uKSVmt6uM3oxUTkMkiUOWc2Qm5dd0XfUZVY0ijxfzNBgWilzK23UrcUoNfZtgV/gXX/Xc2sKGBpLOxWaeIVxnBl2ytBx+4RdH5EhNp8Qs92H5mhng52zZ797fetRkx/EaCLzS1EB/vMHMh2t2imIMc7fBtk9gG+S9S1CZhyNoTuF0TQD71G5yUWUNPxswaGax9lfmn8nKbb7HUN8dlxbixyJhnOHqt7nL3to1jozinlCV+MY5DvQTlXKqs+BGG6SHQ==bKAA3oTuzFi7hCe8PYaJAG7vY+h65DVXX1Zn5fc/nTNEIXrQJzl9k07wjbiSILMJX5SAwi5a/yrZ9WYsIi8O5+GngcMROOH5nxce4Rs6OxWmIvTXfjrXwYyCcca4zJHvlu5hS+u+IS18QLFrgYvSugNBLjVJcdh1Unqr5/15VDeb5/UYdsZvYhoOZr+fY+dw2CRRe7d38VuiWwTD7YQFm/SnVH0XFAgxG6VxRor1kufFX2WGwcqEeCyv4POdaj8Bc7yFLHyerpUBaX+e+MczPAogQcHehVUnFu/K6CeFscSDZ5+QjohNpdasvfVNbQ2yQ6NnnvvYu1s/j0M9IA9ioVFs62cKxv+zzuhJVWvWBqaUfUU67tULiSGOsLVUwWEfWGxEZcs6XwyYif/erR2HB4x1ZRctbKzAY7n+df3EcFerIzvNbyFAwzRB0BT8p2NNeC/UArPLCxyrCt4fNh4pwUGsUoKJUxPzlsCVIwsItCuiRTMQBxJuIuBtI2LK4nF8NMBGtTHdV4OPzDyMlfJg+jw/CI4BgmQnz2S9DI9JHLixyt63LatUdYR4rhf210vPLdtf6/6bZab3G868k+9lAq++st+sT0FNWIbffejaUiALyyBCvqu6w2jIUV9DYJR4wdFEZV74hLaXjq5c/nkLXN2F4m/xtC0lhP4I3lFDveU9WpdFFo8ugICtRR2TrByR6k6CPNteprqyjPJiDtkIfKTTws775yNBqoYpU8r4XrSiRpH8+clvTMi/hbd/j/Lk7GeGgX6J/kX7OZ5K/bXwwgh7yT5wCWArCmvXB8Y6+4k=jRSNEf2itMz1LsFinm4iqHPWDBSlwSHZEcyWqoxmkVsO8cUTOyjBF2FLmIpz4YssQtVqsLvH/GJ/1uYc2XHmUsskPtvWpwwEpfz3bWFP3QRDOgVYWYsUemSt6iL8+6u3edJYzawqqUa0L4dEVOc70Eiq5ndOMbq99TukWeDxgWwYU9mn/dLfGO2EqDOd7NeCzjSkDswAjEn2CjK/Ca4vxlDkW33MWErDayldS25Lq52dT5VGK2xZPQa/EaIcfzlNWufZNUk5vqtvmnusSxcQoIKtEelEaNG31HCkjhb08F7mKlWWIihw20Y9WLCWKutyrTasfSHnwlDXe4Z6VU0apSAx1bADYtgHZQBqY8sckBk2g7ZopUZ8+0diVwMRvACsstzATcZoTznfjYgbwP2oGm/NWiNQx2nG0MgCkfWLCA8wk0vTzL+v7OFAhGL3vki53JIZEhaAibxyQNWtQkCYcJMOFe19zAqJQLHX5RSVYhLywXeIqn6UG1Q1zOTkUejPPomed24jYZq/N71pWEhaqHlh6GnqCU0dBwk8I2uuvWlAEKW0vLdBrAZAd5V2Z74QEmrwe5y67WjRjHHnYCT7Ts288WTdAdyyowcG1BKgfHozFXk0xzt4u8kFHkhPkOe88T9uuDFOvCUDgy3ze97Hc7Ys6TsVs5ShWyGvq+UHpTNa9dhy3UExh4FozhU7dsoSj63jFSDFxLhVIiH+IQmP9wgXHn8LKkmccfHxrEeiSkQ3u9cbIdsBxrXrHLhmaiiU

Konkursy 2014 - Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe

Edukacja Ekologiczna

EE - 30 - Stoisko promocyjne - Dzień Ziemi 2014 na Polu Mokotowskim w Warszawie - Nabór zamknięty

Termin naboru: od 03.02.2014 r. do 14.03.2014 r.

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

EE - 31 - Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej - Nabór zamknięty

Termin naboru: od 17.02.2014 r. do 25.04.2014 r.

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

EE - 32 - Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów w zakresie edukacji ekologicznej - Nabór zamknięty

Termin naboru: od 14.04.2014 r. do 23.06.2014 r.

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

 
EE - 33 - Wydawnictwa ekologiczne - Nabór zamknięty

Termin naboru: od 22.04.2014 r. do 02.06.2014 r.

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl