OoemdCQqOuNfsh3UzlTK21gCrBaQ5XCYqqcPqAEBcjYqd1R3jwWf742hZSmrYDxDma8tz1VBpLUIZYrt/fWzRlLmcssIQsTA56AhQEVbhDjlaNVddT7+cxvil2cKT47nsZ62v4bGHECdt4JPuIlRMr8Zc955yuEWRBwf4mkVfM4YpNBwAufop+/06/XJqMTfSJLXggw6ftitS27Jy4AhSdPTdxBaKwBpyqyqeXqFzS5wOkZ9PfHzssjRFKoZrOkUKnu04PStzmIpHzfvfadK43+2MHR+CqKgJyvPo1nlZ5DAaFlUxVBUNdWtHmNODzTdBBtldLJGJG4AJvu8IZMpvFEjF5p/Xm6XtiR3oh3NWQ4piGvVMAoA9g6Tvo1vhEjq/2o5ob+tBs7xXDPFfl0kM3AdN/xxVM8gh/ZP2gYbFw5VoMj8h3lwBsPxBvOXN4QE3A0g9DbgKg0nl4kvBbwYh1jI7jR46QmFy60AIlGSNcPXaD5GVetNAsNFnMqfflSV+yDhITfw3Lw37lK5FoOckQfeKWxbaHF4qqJz4yn8xAv5K2jYqQsYtW42Jd3dWOxeUxKvD+veinMkR+Ejzg0zYA==U0igSRclRbi5L+LNel0W9u75+WBi3tY8UyBrk44XPEF1LYkqLEoswNxUVpppi78fOnFwppRieCLxPHlQznByUK0lGFNQD36HM9wqPqtxgVpgK5jNv8W+Tu6XFZyM6JnuyDvYFC4bhuooI6xi5L+VVIz7s9IvP/0EqQODLYmG/0EmOC9hCEUuM9IrPIU3mhTW22gWIeCrmZI4Mr49DYhQNK4mTCh12h2lVfZRZPJWI0CGOnSy/ejpVINWFH989y1CwmnsSQshmcmbCoONty+u4KYEWEubA8852YIwylXq235EKegM/kt7sTLTKyLO1oaxXoNj3eni2sdjnro7bVHyZwgkZC++2atX7BWURZy4HBwJ9FEhG/Fu6WQsAQqtWRmlAVhEA0uxplfnQCCBYdpHQoZEkBLhxrj5OR64zKIdf1ESZO7DHLwA7m6XLbPJ2vm8VjzDh+V5II0jkO+uO2CocpS+x97GR2KAhSVnA7qw3jurZjVpf8Y9ho/I0GI10Gja+o8uIrQhon/92PLMbklxdzCdCcjc2wtYsCeuKM4ZiEpxxxZPJxP0gGumV09frBl6jBkozktNP5ayYzlZVKNd9+AFsw+/gAQkI8RPUq4I7CMEhewnt51aoLXUHzvD0ImGMp5Df/bOKtkQetZb3H1VUsV48TjoNpK/MjAqa+5gm8Ob/Huc8kkQNuvi2ydUBpxFkojW/xrg2zdrI+I5y9h4fE4BM5m0TSTVF+anTiqFb/0B78p6xa2h0PYEWjwRiS22kjF0WJPMRNjFZ80G0QNdR/y4Ebiylg9ojBKxgeDCTzUoblTQecKqeUY3BUS8guOqTRd99Ss/zbz/W2TPWple6cjp0GpTWTILUEfMKtZ7pIBtxGuG0L9waRD9g1Uu26+LuFreqyx3kcPCWMhkRYKdQznVzqw2GXNZi3qVixf1RIs=r//aX+IuXVBvNNzYbZ7xbfd4UIdKjyiYOg/EmQKJZzMgzqluAU/wxK2frvZXHj2rcKQTTv7+LD7yFIuB3i8DUZNGaBeYzZBdVnZhPXTdC0s6Zy34vlvwCY7N8WPqMY+8BiTgNUb0u8E0oEQTpLh2UC6URWNnagJSGWnptAcy3942eHDT5hfqZ8wDehzkOxzFUlYwwpemA6wb2rHegFsgnObODQK9Eq34+Yq/y+whhTP1enwTW06pLZJOpe9JRHmOr6Q4qcoG41CslTvWQjbCcOilbt0UMnZ60Kr/F1goKN0gNwfp896mLRo/pH/VcL8+GZ0zg03ca0zA56/t4xVUv4DKfjJAkhoWGmchHAsJoKwqW13tR6+xEANF+Qlsu7MkgQs4KTGd/82AyvjDFkts2qC6EVAfv+JX4jIKXs5RqQp9+fxoLjMOuE5xO5txJG5cgV9D7OLCJMgJZ3OijdIq4+qNF1D/elGLKu6gnraEjd4sN6Y/mTw0w+DLY73BbBNieUpF9Ci7prr86v+mVKQJ0Ho72RQuCkSotiOKmSTnt+tihPfDAiwRD4+iGJu+YrKN6aTkVqlYdbcQrj5oly/BJJiXPWDcFWa+xfXFlk9kgjywCWCzo88SROZUQHP1RJkKUuJLyJrZkQBh4x36hmaJHB3T7bKgAQ4SVziJICPyDsM3FgO2/r4J994oJB7CezEFVNVlaWKBKXpJdvzBCMWzhK+GJU9C2jhsTJ933bLj+nIu2+2uKOo1bBtHNCdMicqyizDjTxlRh1M/g+Cuk2ePeaBIDjBsjGewg+su+5jDyzs=

Konkursy 2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wybierz rodzaj beneficjenta

Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe

Pozostali Wnioskodawcy

UWAGA! Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.10.2014 r. podjął decyzję w sprawie terminu zamknięcia naborów wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1938/14 z dnia 07.10.2014 r.).

Zamknięcie naborów wniosków w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz w 2014r. nastąpi, dla dofinansowania w:

  • formie dotacji - do wyczerpania przyznanych w ramach programów lub konkursów alokacji środków, jednak nie później niż do dnia 14.11.2014 r.
  • w formie pożyczki - w dniu 14.11.2014 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl