XbUl68EWin4ds/5xwN5O6RygGMIk5i3F3B9pe6JnWQxRxxHn2B9bCFnX7KcLxm8/S91sc+r7QRFUtFsXBWbXo7jtY5DUY3hz446iBuIdOoCSNlbsCDKT1h1wxyqwyGyvm4Y4P+HmvcXDKdSaeMLyBT8ozcX62B74XJNgpYrlHfo0amXmb3hkmdRCbDe2O/ZgycuMRUdhrSbCrSPImLWL4vvZS4whT+GpI7RXZMtks3icOrvnxQbHOC56TnVbAuy1Xkl6qltqDe4/zvEmuuxHbG+wdB9+POZ8EjJCnly681/MQLbdRHWlVWSuSkwzYPiTTE2+vZoADqXPcl2TilDTjXS5Y64Xb3Yz+oiqVUFK2WFBa5nyJ1eclcp83lKAzGwOpP9IJPvHUpS67TCXGlLNNV1WBoD4VJJeJrI360Jq9WfckKqeu7gUzknQsAQwLO00JVIp2xOWhKP4kH/bSO4dYkB1YggHiZML1PxAAVQNWMTItY6AvhV6XZPZB9yHvPy0XxfuC/bzBU6BUwpudjL/7MfsQMS5NZf3tWQJ9a9cr944mN/MjGzPIWRuRgMj8Ei1aLHuINY63JSl1E7jCCN1c70rF1pPQ+8MLVavhEHaluGJsAt66KVv0pCo15B1c2aiYsp52McscgKGMauMHt/TDsNwGX3+b/iy0JgMT+hK2h3A+bZC/nEvjFDjNXhumQezfbasGp8D4EE04YFLGqQqTDYe2drkUvZKmny1PwpInuulaW4RkuCkG8GNR3nLBCi2hb0sDIb9Xzj/qgNI1Fnfsp+UQ+rHr1+6sAuajSjSCNux9MKq38DQ01RKV8BSpUqXs1WDxcowBaD8X5md89lBPA==KAR/9qWC21YHnGLCJEigBpxFStwDKUJH9SyxWb4VNvM=jRSNEf2itMz1LsFinm4iqHPWDBSlwSHZEcyWqoxmkVtJBQlBs4otKg4cGj2AI1dLyy/dGJQMt44/QAJ9VmZzgX8LPRGGXPvnf95ii7aQnNoAiFmDq0joWQe3SJvezad3cf3I25PZHlYwhCHdc5vvQYORxDOFycwo1JVbZKNCyHluKkKeD4XUMDEu8Mn2+tKjgiSOSaGU6voxda1xpVlarD5RV1oBi3mWHEh9psbje2s4WOBWJ9x35nCkpd64FkiCALpqZsmONgg+Te17Xim/5oGinPILuazLjECMA9O+WMlPyjOk+l/tc17Me6k74Fl0JAo3aUEsLKYpdXUyvIOUZiw2nqrElzVc4DGwcAXKwKGuXQ3PcdzH4svfJci7+sIKSdl8soIh/T6qCygpFwlr5fkGlY8Z5Hk7NbSpeDP4DAQMfoC5CpjTPuZOkSLYultiFGr35Ys+K/uAsIqabCF+nfShEHL+RuuRcZbt0ma9toBbql8r6pbIuMuy45bEJdiw60cnm+mtjdYloTenyGaqXH/iUGXEJ3tBupYaHRVNsIkJ+HS3/C0EhSwHsEMfX9q0+KpY/ea4ix9mLS87yAEOvt5C8zsCOAZIty07cJRmTj72NJPsBtqP4jHfzHI2POna0HogdqIXM/fhQ14GQYZYi8kR4XQpszYRWzw4ZjVwORtWtbwCBViZ7JVK4Torj3i7pHbSm3uuDL37wDYVssqzFdVspWVXWBmf8UKaGw3UDtA1ShvGMreo7wQXEbl9xKCyCXbZ4/b/r/Mzn1GpK2yGog3EOOeowocvuMDBWZeoSuA=

Strefa Beneficjenta - Konkursy 2013

Edukacja Ekologiczna

Stoisko promocyjne - Dzień Ziemi 2013 - Nabór zamknięty

Regulamin konkursu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 1 do regulaminu - rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Wyniki konkursu (decyzja Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 03.04.2013r.) [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl