N8K4kxgmbpMpRpIkWHMLV/y/0K0LtRVo/wMHOWkgKDKii1Wg8Zo2R2SMhD3ZERevN+Mn5/4pYLPB+UIW8sfIcn1SVS059PU7SjJ16LodULxHeshDnoHQk0mWC24jVAUjAYsHL6pwZHwrRWa5Jq/mX6cHAvjTtgjRkAnyzSk85XL5N/oI1/nNY1tYm68QnytZ7qQ+qNOcx/L+dsG79MvvI2Cegc0ubhjzajie/qwhqu6lgdDuRMBF0nye+AS38uRvy4x446xH/vbFP0f+lhg+e6INZ0JZiC+TYKQ2rWqlGV79WB9tXQ8ClBiwtCxLu+rGxSqoruSksd8+nykmvrIuRXH6isx9dt5Vcng1sF/tcW1NP88+juyqsqiuty8vKtlmxpRBvDTV3e6ncIGXqJyfIHLnTXtV8kuG3gwV80uPfKMM0ngwUfBBmNporEFhEhkCZJApxv95KYapSr4204rn7a0Lv0huk0YeFXwIXl8N8r6Lsp/9A2Bgcgs+tvscgxAYZad1PWJD2jqLXgzxkTN5R6sQd6vh/fVbZFjTYRnAyPrf5LcBJ+rSDYoVT30BkLh4op15aXu6+sUPn93QpZIRqpGyFzLkTWlFY8MsYMMkvBE2hGXibM5K97rzTuh4IBcR6SEXLB65zoJxUVxQbhJR9UQc5mVeccbFBj0NQ4/aFzYGnme/MO6ttaskuNFdvdNFn0xeTOd1R1+LQOq4vDv3CKtbkPDFyDKLbNPs+tp5r1zhedEfLfpty68OVza/5S4B5PN4HhyfM69jaBBzz08jka+WAUU27f5IFMp3IksC4QNFSgy98LgiuCYQ6m7nZJxxTbUe0rdAAjEpu72+U5XYrVXZLbUMHDcgGi/ghi4obIDaJu7rwRWIh782Lv1sXcxlqNJ/nND1gCqYPph1oqYcz9O7QrFkLPJSpuyRolwS0XQ=ZQHRezmO1JGkOtmK3mAZUOR1ivQLQg8QxFLYrm5lDIcf43VRVzygvoMXvQ0G0MS8tP7T6s+bC5/1OW7PRjtzBf7MFK4b22DQ+RzteFcrghm74KEU9da5KowhAC6w8llZrSdXhQjQpDPH1A8QYjpqm/6BoNLtIpKuRkzHPDpTG/2dVqCCCwoMshdekHqVOxaFdZezJp0Wldgr2mo0fGHmfP49ZnuXt1MtUIzmu4qxD+CbqR0LTakvw/Dzwumg7z4VPtkl3sF9rRZeUBUmMeJvvnqGuJNFZvHq4F3HHZaRILpGHPXrE0aakAOdzIPWjPLwZQlVp62gaSkvKm5d8sjjEaVCjDCLzyhMAeDLhPC1xgpauMeUVfJeQ78g2fH6yjbaHQTtLNaBJ4cD7qxowVwPYMTK3IHSAq3ogW2nb4pqAmIohhDTp1oFhfsu/sEblXt2s3LTq8V3Mv/htYZwgpyV66M45rzdhZsFMSbIkM9lPLKdygYNvPv4P/n8J5czxWtmzFLv2tX7hoqW3yfBYWdnicsyTWN7ftdfFWkjeWZOACSItDHGLar1/telv2bZNh4UaqvLLyqZWNZJ1xxiQ/HXNz5ERUfD6deq7aADs48nrUvjvsBE4fw+qnayQ3VF0/zyvKTcnDYoTcHG4JnWjBG5sCr2/sFa3iVGBJFUwtJnukjyD4Gb5dM6N93i3xTEye/Y7G1M0ILmdX0E5QYN7FFgzKOst1CLVpG8UMyGFMU5nlO8TnbBqCTK8LGyGhvrR44+//ZPjl77pKIVPhPAl6OZqnHRKPdDx/RutWKeYyG0lD3JHowGamfXqk9eO8EZgKu8dfZGBNZRIFyTeafLvVdSPBtANMRAji3RK6niJMae0y0Egtky6qHoVvKG0DIMuFcCVe+Nk/DQ/ONMiCjVyCgVh9l0Ugc2eUHE5vxlQDKYMEI=p/svg0Uj9hqpniQ1rz60oDiPEtqkOSE+OiKow70DQupQtCokR9ZMH8irregR37r5DIBZ0Fcbo/aSCmcbCsdqokyV3tkb5yf0fy7e7sXL33MbOPXRAzmj9lAG7eLm8BMNNn107Bim4WxRjViLE+ntKMrxSm2LKGgE/uTD/UyFYNXu/Kf4xbkRLlVf3GNP3pZMNOISA8q6SVeGK/VpLfrtkaREh1CBQp2jGsPd79783UgVF1B1GauulCFCWBdLPtD2eT19sg97XH8plAa/lWT3hM0vZZQfHT2AdWUJFanpk/0JchBq9UI08pk2pvCMeiOnMGLs7VGcl4+NCOTORbOc2bVoL+XrdKvOZ/ScoS4FQZLZNlNON0Kj1OSQ+uXRxwMkAkVlyWsG7h1mRBg3vCFHEF4/M3inLA9/vkz8pOLINZ17TRVCi/xD4J/zD0MjO/cHDbg14jvjKI0lDKroyBQPFDwRf1soEuSqv3LQQjJIdwhzOE22MAfeOiWZjSiZGfFUIDHMgrLkFMieIddViadG0l7PuNCKKmV9PzyK2MzEYgZt3lVb7gHqHVMTY8eYMHD9KXpbKFQYW/p1G5Y5US3DVQVGzrN1mzfM0cGRwPYov4p1cIt9b8y3yXLB3wdTl63pglVVNGYSE1uJG6vLCR9iVHbPJl7e66h6F0QsS10U9MGqXXKXv5kTn561D9TsaLjbsqMViKAkYAwD7jNknzcMheMoWqKwWt5cb83CdQUlCpSdmRkQgCC1nSd/phTblccJQGnmwi3Az+ihjaCicHj8mydD+VVIQ4Jq/SW2Bha0NYWfmBx21/EUbOQ4GKjY7DsEMXxUVaY30gDTnnPM9ktwaNnlqNiCsVEG4b05aWZYyd1Bbf7Ju/+KKZfxrvsoEajnntf2yoZ5m8ptNuSHJZ6sqkJMWGFCXUEktgaKefTa6WMRks3ME317mDdCPWeHbbKPSOYDI0rijhhlRdGNQ8l5FW1V0Q/LUq4eCb2YRUmioElJoTru09avZy8FWYU0usxkkGxgKgUCePMqJW4n9NdYKTwuu6KSId0uxiTnBZdpOcZodjy5oRnnzcVs0XC/jk7GbuAz4V3dSYAY2u+E6J2IkfA5dGpSfiBgMYmwvdBL43YrgdxEu13HzpVX0SsranLv

Strefa Beneficjenta - Konkursy 2011

Ochrona Przyrody

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni" - nabór jesienny - termin składania wniosków do 31.08.2011r.  Kwota alokacji 400.000 zł w formie dotacji.

Regulamin konkursu [pobierz]
Wniosek - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu [pobierz]

Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową - Nabór zamknięty

OCHRONA PRZYRODY POPRZEZ OCHRONĘ GATUNKOWĄ 
Regulamin konkursu - ochrona gatunkowa [pobierz]
Wniosek - ochrona gatunkowa [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy - ochrona gatunkowa [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona gatunkowa [pobierz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu [pobierz]
Wyniki konkursu Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową [pobierz]

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - Nabór zamknięty

OCHRONA PRZYRODY POPRZEZ PIELĘGNACJĘ ZIELENI 
Regulamin konkursu - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Wniosek - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu [pobierz]
Wyniki konkursu Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni [pobierz]

Dokumenty rozliczeniowe - Nabór zamknięty

Instrukcja rozliczenia końcowego pożyczki/dotacji z WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych" - nabór letni - termin składania wniosków do 31.08.2011r. Kwota alokacji: 600.000 zł w formie dotacji, 430.000 zł w formie pożyczki.

Regulamin konkursu [pobierz]
Karta kryteriów dofinansowania [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych - Nabór zamknięty

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych 
Regulamin konkursu [pobierz]
Karta kryteriów dofinansowania [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Wyniki konkursu na Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych [pobierz]

Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze - Nabór zamknięty

Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze
Regulamin konkursu [pobierz]
Karta kryteriów dofinansowania [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Wyniki konkursu  Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze [pobierz]

Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków - Nabór zamknięty

Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków 
Regulamin konkursu [pobierz]
Karta kryteriów dofinansowania [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Wyniki konkursu  Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków [pobierz]

Edukacja Ekologiczna

Programy edukacyjne - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Programy edukacyjne" - termin składania wniosków do 31.07.2011r. 
Regulamin konkursu [pobierz]
Wniosek (wraz z kartą efektu ekologicznego i harmonogramem rzeczowo-finansowym)
[pobierz]

UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursów
Informujemy, że w związku z wyjazdowym posiedzeniem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2011r. termin ogłoszenia wyników konkursów:
- Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych,
- Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze,
- Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków,
- Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową,
- Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni,
został przełożony z dnia 30 czerwca 2011r. na dzień 5 lipca 2011r.

Wydawnictwa ekologiczne - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Wydawnictwa ekologiczne" - termin składania wniosków do 31.07.2011r.
Regulamin konkursu [pobierz]
Wniosek (wraz z kartą efektu ekologicznegi i harmonogramem rzeczowo-finansowym) [pobierz]

UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursów
Informujemy, że w związku z wyjazdowym posiedzeniem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2011r. termin ogłoszenia wyników konkursów:
- Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych,
- Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze,
- Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków,
- Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową,
- Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni,
został przełożony z dnia 30 czerwca 2011r. na dzień 5 lipca 2011r.

Organizacja konferencji, szkoleń, seminariów i warsztatów szkoleniowych - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Organizacja konferencji, szkoleń, seminariów i warsztatów szkoleniowych" - termin składania wniosków do 31.07.2011r. 
Regulamin konkursu [pobierz]
Wniosek (wraz z kartą efektu ekologicznego i harmonogramem rzeczowo-finansowym) [pobierz]

UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursów

Informujemy, że w związku z wyjazdowym posiedzeniem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2011r. termin ogłoszenia wyników konkursów:

- Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych,
- Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze,
- Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków,
- Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową,
- Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni,
został przełożony z dnia 30 czerwca 2011r. na dzień 5 lipca 2011r.

Infrastruktura terenowa - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Infrastruktura terenowa" - termin składania wniosków do 31.07.2011r. 
Regulamin konkursu [pobierz]

Wniosek (wraz z karta efektu ekologicznego i harmonogramem rzeczowo-finansowym) [pobierz]

UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursów
Informujemy, że w związku z wyjazdowym posiedzeniem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2011r. termin ogłoszenia wyników konkursów:
- Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych,
- Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze,
- Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków,
- Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową,
- Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni,
został przełożony z dnia 30 czerwca 2011r. na dzień 5 lipca 2011r.

Edukacja Ekologiczna - Nabór zamknięty

EDUKACJA EKOLOGICZNA 
Regulamin konkursu - edukacja ekologiczna [pobierz]
Wniosek - edukacja ekologiczna [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy - edukacja ekologiczna [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - edukacja ekologiczna [pobierz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu [pobierz]
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu [pobierz]
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu [pobierz]

Dokumenty rozliczeniowe - Nabór zamknięty

Instrukcja rozliczenia rat pożyczki/dotacji z WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

(UWAGA! Instrukcja dot. pożyczek i dotacji wypłacanych zarówno w jednej jak i w kilku ratach)

Instrukcja rozliczenia końcowego pożyczki/dotacji z WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl