QExff+BY1hyIK0b55MnNEUNOhkZeOzYmen74DgkMfz2kstjR5vWzrX2lBUZEYeSE3sYgb62Dr0km3C2IWB3V9BM11UBvo7tCjpT4ieRjss5pxhEY63WUyhCRinE9yO0i8NWoHQjB5Cdb1X3mag2cxD6Po3X68m5ELtAXGQtC+m9toyr+mkOQMSkChHQL6UkqUml6vKjBG1eljolvZmJMIi07jj9wTZBDJmjsueXlBwIDnQI2+fhJLcINTwNbxMwsoJT+2mjj4E1UlTAVJMM+d1GLzKbQWHPbvlhjG6m9XYbEzYrUdDJyghdsUc+uLQ4uXZ4RN4aV6rTTSzhYc4s4nY0fMp7sGTJqA4wTzyydTfquJpoSJO0U/QEYUSbijz5FwSviSJH74l0ApQHRxI0IugSYPCvlwiueuhwlsdM5DjrkppVwzbN549/Xx4nCEr92gJv0El/miOP6aEzl+gqktXVRJQmj3BeRkKR4CH6DVkjIjUMdkg5rGSuWQrJCofHI/NdOYvD8EnbIUoX/tdmkeU80fBUmh6AJVJSf3g+PEPDKUeAkPu+3Kra7Xw4G+keA5po4HsHOwResaAugVNF+jViF1m3aUHLVJz9//Bwac5sGQCIIojujLmrYSsPma2bOV0qF/Y3DrZa8iFHdIIbZ0rSj3ozs63qX4uUvt6tJOKcQYs4nbg0LHSjmCqEvaOZ7DPXu2dRbpuvLJPyrjT4b+xcI13qtXoLvaXfCkfcq35hO6HfW7Atw4fMnpOob8DAfWtGmI5vxjoP0fY3hLBJVDv1g/bwjPZbzDeXJf+7a26kzg97iSOHld6lp2LGen5/kj8ioXECtYytzbB0f9SEjkT00lp9oifTNiJaXtWrGzc2n+CZTZKPwmvrAoPH77H2XSJO6sk8YLVhsd8ICXvEuuzRKbiKqUp/yzRNAAjrolo4ATaZRZYkx2nHTMpfEdiiOOydnLG736eoudrCClQgrbqS9QvmD8WgmFMGAlz43+qmPWk0fUEeyjw6+k2xMc36GnuogOxFsKsTeOV+isWVVMrBytYTSzRWcB+r0MEb0++/qmEieGjuUEYMZCOORHIK/OE10HVkI7zDyRUQusEbkEim85xWGygSbhS2Qh4cy9fmkv7ZMId4JaMeM+Ypqy0y+qq5N42+KHZwa/W9tl4p98w9OdTQmdyvGOp5+wb95rf8xb7dfNyvKplvDApr8kwDr8MxxtSF++hQyy5uSSSsFoD75JVAfTwAKbwTLhA6C9lo31GcIN5CU7UVOPShKYpoxCrYi8u1lNS/qf2NBDWLOZxDCOtM5iy6xf9iFa0pmm++Wum+4YLG/hSmdn8WTfhu+sj9wgzrwXNubX9QHwjdREg==ICu05d/Hb4H1hJbpMS5ym/me2/eA7AwWEWU+OaNpdnFeCvKIf+7WWIfxDtQo+p42yAKmwZlzOWE9jBJbSaJawDlwbSIa0zCXxKB3oAPesPFVkWel7ycRNI575tq9/eJ1pJJtnpXJVeHVHYuUsNycilP99GNF54PraiJfvN16HlHFToiteK3N8IPkGOWHpmwG7rDhFFyHTYzHXsPbdDprsrfNgHR9gj9T8hKlX1b2Z/S/4P4YxykPUNY4QRK2rgbrXbryjfeLKeEWs7RX3vgoyVNIr02/4rbkwvJe1TbIvRK528QbX8GaDEk5hzFqVGBZzHOHyrT2uGEqTi8wxlkHjeI7+clK5rcwHIH422hR/Y+9qHwo2t5wT6GMVpCNI0uw8Uwt6V2kGbocBbKNONruuMK5V+yX6SW45t6FZZoAfQgJEn+DB6IfBet5OLUhV0b4BegrcLYbqRXuzZ3eZSoEjFln6GVUwoSVl2hveUdMpw7yQQrW9pz4lcK6IO69orJjMM+VSofU+ip5C2Nl+dWPpLJWTdiG4oXBvYIBD0JrUiKXj4AZ8ZeIuqD/flW3wFyYiFu263uvCh72GOEw9PAWkgsgGxqMst5/5PI5xbxz+GaOSQj/tFNeceaUe1uoIXa6lJM/o5201Y7okcoTVIX+5AnRIOuFHkxctQJVD4gW7lc3QMVQ1Lf0IQwWUSDP3ZN1Bb/uf1wI8G4AQIqETUwTsjLRqVZFW5X6j4C8U/h6+Q58qKPVi3vWHBeqZ/VgOLDuPYm/LSx+A1lPgcpobpdcsjNbac8KS7bPetiGuaeONWx8lgALyhatl0ooKdMnmvqr1VU38vVbVKSbC/QJWq90EXge8xKfZhCIyOdKdLC/1MuYCvhf+dDKl6rcvQvrHablunVm5oCpvNnafeLJnP/Qnppx7JBpjExqnFVB6MCa+f5LBe8Y0+p1XQbqOPxNl9Vxmee3FkjYbcOT6NAozXysIX9BnFlxkBmXT9eqXS+VioB0h8g9iEBUiCINpostqDMTjQVYAYFwJx+lVN8Ogoo8q+6V7Y5uMLveZ6N/0ttWMu8=

Kalendarium naboru wniosków w 2015 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28.07.2015 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok” (Uchwała Zarządu Nr 1634/15 z dnia 28.07.2015r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

  • wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona wód - Program nr 2015-OW-2A pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 29.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.
  • wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona powierzchni ziemi - Program nr 2015-OZ-12A pn. „Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 29.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.
  • wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona przyrody - Program nr 2015-OP-16A pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 29.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok - zmiana z dnia 28.07.2015 r. [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok” (Uchwała Zarządu Nr 1563/15 z dnia 14.07.2015r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

  • uruchomieniu III naboru wniosków w ramach konkursu 2015-EE-14 pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” od dnia 24.08.2015r. do dnia 04.09.2015r.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok - zmiana z dnia 14.07.2015 r. [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 30.06.2015 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok” (Uchwała Zarządu Nr 1379/15 z dnia 30.06.2015r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

  • wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona atmosfery - Program nr 2015-OA-10C pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 13.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.
  • wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona atmosfery - Program nr 2015-OA-10D pn. „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 06.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok - zmiana z dnia 30.06.2015 r.  [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 14.04.2015 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok” (Uchwała Zarządu Nr 465/15 z dnia 14.04.2015r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

  •  wprowadzeniu nowego programu z dziedziny ochrona atmosfery - Program nr 2015-OA-10B pn. ”Poprawa jakości powietrza Część 2)Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 20.04.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.08.2015r.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok - zmiana z dnia 14.04.2015 r.  [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 24.03.2015 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok” (Uchwała Zarządu Nr 336/15 z dnia 24.03.2015r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

  • wprowadzeniu nowego programu z dziedziny ochrona atmosfery - Program nr 2015-OA-10A pn. „Modernizacja oświetlenia elektrycznego” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 15.04.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok - zmiana z dnia 24.03.2015 r. [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 30.12.2014 r. przyjął kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok (podstawa prawna: Uchwała Nr 2586/14 z dnia 30.12.2014 r.).

Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl