JSMjCi+8oj5aUtEXc8fbN8CrFFb0EOPzsNrcvBRthALjOUBrGm7YW4KL9y/aguvp6PSnRlmq9Pd0zoOcUKxjpg4Ghs/WKvQmD47thglY4oNA3GT64egpgX2CdjBHmHaiQtueqqdSo05EmYqIWrph8f0a957BzjhirhQQDFsXC2n1T7Ge4Y1a5Y415kxhpjjFXowApNY4qAzgfTH0XPOhwCzhSakqlZM2RJqi2qo/PDwtKvNwU9fRcveC7ssDT4+GHmVCpdWaxeh+pFocFhPuJ2M/WoanlPtNLB6mx/nLCLmuRVJaDKcQwBGaaisu3wkjrxhWjgMfC+lgo/wFYDOIqvtiY8UjEf03yFrUx78uTWGQHtGVU0G4y8VFE8wH/6vicDKUoBXeEX2Lz2yOvx+fUi3d91CgbzkgzaQT5kyptOjJ3WcmXB4Howb3vg5OJJMWK27lNbgNdCj/4VjqTBBjJ19z5bP4VJlkrpt+N+Um7sh5O9Wr6w68kgx5cIqEtlahyv3ON+97+76DpuUDastdajXHVDJNA1xckb/gUIgBqbstQzG7X61uMXs13rKd2j6HPKAdLUsxkXYeazBpzdjQj5oyOWHXeji49GnC6ochkn/L+vOK/GzgyINrA7nI86HsYF2vWmr9KPqIPndSp6PwYF02f374nz88GPGSYrGDMH6ZzhBUwVqjwq7k2NKWZ0yT1Jaop5TYH7g3uoUK2iP+kifHh3PX5hd3cfislhGrAmGGqDh2RpHbDHWX/F5QGpHwknzSfpnap4CEBYM9gG7mLAYG9BC5xsT3DIMS3s9V7w8B/oVSF972OvBU1zTNq3HpMyY0IsR8T0HiXgKdpNjTbQ==CVw0ijU1j9NScbPUBvbjW8UVMseVJHR7RR4oYqo9ws5te1UE8ajRPn7Hl5ryU6AvkQQT4RSgiiResr9bLPyQZy/rabYGHJ4ANoY9iDyRxkeHod0I3a7o8+8PbeuxJNVOcBZeJnADOmgbYo6/NyMw9ALVCdgJg4LHYNEQTCrIyYk+xCjRtShbgKed13mFboRSFN8EesIEEyzeOjll7UGWD/Sc4s9WHbfJ06ohSsWj+eJkneZZKCMPGBOmrf70dv7MVj/0QpswUwmdOd9UDVydAGLtxBNbkmD1FfPCyADOOMdpVvppXCfaHufMJ38rUgEeqheLFN79Vc+17+W1L5arYFXpmvy4BT4sWFn3i1/xpUSp0dLv1XTCylRZklFh5Pms/HXvhadDDjARbwnRy9ZmS3LXc7GgJoL6TLOFzKFB7qggIyO1VYAFlnQawEBJWH6IZ2+sY2RrDSFwzIldRJmd7XT9BBlMgyw9bpBH9eHLty0OaIbPfDjz2cwdORRy2u8St9xv3ctwp3oBlnl9+Uj7m4jzREdaezHPYmnYwyqbHM1TtJLx0+ce7Xn6m8jdHlecUpEc/qoaM5COnJzcvB53HYC2pwLFgoeaYYdrmMIKfgKTeSA5NyF4StFLKWIWEyvWD+1KzCgl8gM9/pgzgU7zhAbL80+qxtASgt2ktp/XuqCp/57GNsRvq4pGj5EsUoaY87V+UG6t/gZ0Wn0N0iaimKp3uMXbEsXAeyFqB6RzcW1JJMvyiEY7UtJHhrLBMaVl3HS2wqmf7pkHO2I8ghFxkbCqsYTZf5G5DUb3xnb4wNsgb+aDHbkOvOkBsYVshNuNCQT9eCuIT4LfxYV/vLsEig==/mwzUg38ghTxSiGPfhCVaE2B3tj7At6NnV3LjWXjMzBaFJJtR/xcxkIHKPzvjcb+pAggY9STaEAIfHXwWhJCISoeF8/7rGab54XFxwQcbi2or1zaY0dIAczw3U3hGjEpv0fUic2w1zMVWIo0NzF1mPCAy+vfO7HJAxEsFE131+Ie3fhWT5zrQPNiM8asoYHqboum3A2mhCcVhTNFJRC8AmluhBTLb2/VzRK7sxFgUopTxfiMOVRpSauZVFS7c2Lq9EyWZ9fnEJ1dj2jUzfLIsqZ9xN8/ZlL/dqlP0srgjCW+W3GNz0LWLhPTtllfecCkOpX9LTcWlgzIvgbBRX+aYm69WpykHFzjca8LvFRqrCxyyYWT18cDLUgXxkbKkxiZvFLl7a7T9yT945qVewGkmLVae6rJl+t2pMg/Bc2DRzD2QSg/K5lB8Zei0qSG+CKiVNB+Ojueu0MNhtc27IATionJ6tGrEMjQjE5aBM/NDJTiXNz0r4YXBujy9McI49YnTF8qVgKB36mbbG44RVYT+PM17g5BKXkjsWoni0g8WJW8eq7kLgc6BxYg6/JwbmSAE10vDrUCPWI2aBnE9XI7xn469ldCCygUeX+GuqPjXgHwCZo+FN8TCa6uoBCdICfhSem+H41BlbHjlio6Zi9ymA+jYvrVVOZP+EhdJ4V2bV1irkpz8YKpazPR6HGpH/Cl1JnfD6YDqSJZQOWMLLQmCKNG9CW/yvpgPLPJi/kq7mbVggD6GQuc8qz1/k6S5uCLINA1MUbXXbD2q/4VokxNgfxBiLj5LjZTLxNnWAwgNT8=

Kalendarium naboru wniosków w 2014 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zmiany w Kalendarium naboru wniosków na 2014 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 30.09.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1851/14 z dnia 30.09.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • zwiększeniu alokacji w formie pożyczki dla Programu 2014-OA-10 pn. „Modernizacja oświetlenia w celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego”. Zarząd postanowił o przesunięciu kwoty w wysokości 500.000,00 zł w formie pożyczki z Programu 2014-OA-15 pn. „Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzenie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie emisji” na Program 2014-OA-10 pn. „Modernizacja oświetlenia w celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego” (zmiana alokacji z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 1.000.000,00 zł).

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 30.09.2014r. [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 23.09.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1826/14 z dnia 23.09.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • uruchomieniu II naboru wniosków w ramach Programu 2014-OW-7 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne” z dniem 29.09.2014 r. do wyczerpania środków w ramach alokacji;
 • uruchomieniu II naboru wniosków w ramach Programu 2014-GW-3 pn. „Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi” z dniem 29.09.2014r. do wyczerpania środków w ramach alokacji.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 23.09.2014r. [pobierz]

--------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15.09.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1792/14 z dnia 15.09.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • zamknięciu Programu Nr 2014-EE-34 pn. „Wspieranie kampanii i akcji edukacyjno-informacyjnych” z dniem 16.09.2014 r.;
 • uruchomieniu naboru wniosków w ramach Programu Nr 2014-EE-47 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” od dnia 22.09.2014r. (alokacja w wysokości 1.722.000,00 zł w formie dotacji);
 • wznowieniu naboru wniosków w ramach Programu Nr 2014-NZ-45 pn. „Zakup sprzętu ratowniczego” od dnia 22.09.2014r. (alokacja w wysokości 200.000,00 zł w formie dotacji);
 • wznowieniu naboru wniosków w ramach Programu Nr 2014-NZ-46 pn. „Zakup specjalnych samochodów pożarniczych” od dnia 22.09.2014r. (alokacja w wysokości 500.000,00 zł w formie dotacji oraz zmniejszenie alokacji w formie pożyczki z kwoty 5.000.000,00 zł na kwotę 4.250.000,00 zł);
 • uruchomieniu naboru wniosków w ramach Programu Nr 2014-OP-48 pn. „Ochrona różnorodności biologicznej” od dnia 22.09.2014r. (alokacja w wysokości 620.000,00 zł w formie dotacji).

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 15.09.2014r. [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 22.07.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1284/14 z dnia 22.07.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na zwiększeniu alokacji w formie dotacji w następujących programach:

 • Nr 2014-NZ-46 pn. „Zakup specjalnych samochodów pożarniczych” z kwoty 3.600.000,00 zł na kwotę 4.517.714,00 zł;
 • Nr 2014-NZ-45 „Zakup sprzętu ratowniczego” z kwoty 1.500.000,00 zł na kwotę 1.582.286,00 zł.

Ponadto Zarząd zadecydował o przesunięciu w ramach dziedziny Ochrona Przyrody kwoty 80.000,00 zł w formie pożyczki z programu Nr 2014-OP-39 pn. „Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów zielonych” (zmiana z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 420.000,00 zł) na program Nr 2014-OP-40 pn. „Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów zielonych przez jednostki samorządu terytorialnego” (zmiana z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 580.000,00 zł).

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 22.07.2014r. [pobierz]

--------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15.07.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1233/14 z dnia 15.07.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na zwiększeniu alokacji w formie dotacji w następujących programach:

 • Nr 2014-OA-12 pn.: „Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego” z kwoty 1.000.000,00 zł na kwotę 1.150.000,00 zł;
 • Nr 2014-OA-18 pn.: „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne” z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 1.400.000,00 zł;
 • Nr 2014-OZE-25 pn.: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych” z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 375.000,00 zł;
 • Nr 2014-OZE-28 pn.: „Zakup i montaż pomp ciepła” z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 600.000,00 zł.
 • Nr 2014-OW-7 pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne” z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 304.976,00 zł.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 15.07.2014r. [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 01.07.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1069/14 z dnia 01.07.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • Uruchomieniu II naboru wniosków w ramach programu nr 2014-OZ-21 pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” w ramach dotacji od 10.07.2014r. do 31.07.2014r.; w ramach pożyczek od 10.07.2014r. do wyczerpania alokacji.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 01.07.2014r. [pobierz]

----------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.06.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Uchwałę Nr 711/14 z dnia 03.06.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • zmniejszeniu alokacji w programie nr 2014-OA-15 pn. „Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzenie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie emisji” z kwoty 25.500.000,00 zł na kwotę 25.100.000,00 zł oraz zwiększeniu alokacji w programie nr 2014-OZE-28 pn. „Zakup i montaż pomp ciepła” z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, w formie pożyczki.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 03.06.2014r. [pobierz]

------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 27.05.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 603/14 z dnia 27.05.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • przesunięciu kwoty 200.000,00 zł z alokacji programu nr 2014-OP-44 pn. „Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów” (wynoszącej 400.000,00 zł) na program nr 2014-OP-41 pn. „Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei”, co tym samym zwiększa alokację z kwoty 800.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł, w formie dotacji. Nabór wniosków w ramach programów trwa do wyczerpania alokacji.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 27.05.2014r. [pobierz]

--------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 23.04.2014 r. oraz w dniu 29.04.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 472/14 z dnia 23.04.2014 r. oraz Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 500/14 z dnia 29.04.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • rozpoczęciu naboru wniosków w dniu 05.05.2014 r. w ramach nowego Programu 2014-OZE-27A z zakresu Ochrony Ziemi i Powietrza pn. „Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą” przyjętego przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Warszawie w dniu 31.03.2014 r. Uchwałą Nr 18/2014,
 • zwolnieniu kwoty w wysokości 2.000.000,00 zł z alokacji (27.500.000,00 zł) określonej dla Programu 2014-OA-15 z zakresu Ochrony Ziemi i Powietrza pn. „Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznych, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzenie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie emisji” na rzecz Programu 2014-OZE-27A z zakresu Ochrony Ziemi i Powietrza pn. „Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą”,
 • zwiększeniu alokacji środków w ramach Programu 2014-GW-2 z zakresu Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej pn. „Zadania z zakresu gospodarki wodnej” do kwoty 34.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 14.000.000,00 zł), zwalniając kwotę w wysokości 9.000.000,00 zł z alokacji (50.000.000,00 zł) przyjętej dla Programu 2014-OW-6 z zakresu Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej pn. „Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” oraz w wysokości 5.000.000,00 zł z alokacji (25.000.000,00 zł) przyjętej dla Programu 2014-OZ-19 z zakresu Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej pn. „Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023 ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wytwarzających energię”,
 • zwiększeniu alokacji środków w ramach Programu 2014-OA-13 z zakresu Ochrony Ziemi i Powietrza pn. „Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji” do kwoty 10.000.000,00 zł w formie pożyczki (zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł).

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 29.04.2014r [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18.03.2014r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (podstawa prawna: Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 277/14 z dnia 18.03.2014r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 •  wznowieniu z dniem 05.05.2014r. naborów wniosków w ramach programów z zakresu Likwidacji Poważnych Awarii, Przeciwdziałania Nadzwyczajnym Zagrożeniom Środowiska tj. Programu 2014-NZ-45 pn. „Zakup sprzętu ratowniczego” i Programu 2014-NZ-46 pn. „Zakup specjalnych samochodów pożarniczych” (przypomnienie: nabory w ramach tych programów zostały zamknięte przez Zarząd WFOŚiGW w Warszawie z dniem 12.02.2014r. zgodnie z podjętymi przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Warszawie w dniu 12.02.2014r. Uchwałami Nr 6/2014 w sprawie zmiany Programu 2014-NZ-45 pn. „Zakup sprzętu ratowniczego” oraz Nr 7/2014 w sprawie zmiany Programu 2014-NZ-46 pn. „Zakup specjalnych samochodów pożarniczych”);
 • zmianie terminu naboru wniosków dla Programu 2014-OP-43 z zakresu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody pn. „Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych poprzez inwentaryzację i sporządzanie planów urządzania lasów oraz zwiększenie lesistości poprzez zalesienia” z dnia 22.03.2014r. na 24.03.2014r.;
 • zmianie terminu naboru wniosków dla Programu 2014-OW-07 z zakresu Ochrony Wód pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m³/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne” z dnia 01.05.2014r. na 05.05.2014r.

Kalendarium naboru wniosków na 2014 rok - aktualizacja z dnia 18.03.2014r. [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 31.12.2013r. podjął kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok (podstawa prawna: Uchwała Nr 2345/13 z dnia 31.12.2013r.).

Kalendarium naboru wniosków na 2014 rok  [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl