Hdxayzk0B0jYTSMPJk6NRMKDicMMWHuK72hqNvrRQVuJdx/R9y3cWFX/2ueCxI/S0XH7mChOT2baGZAJzqE7Vyi3LmZ7Zfe/l+ArECEYjZdvIr7s1PchC8Dce2My5FxpKFXtQRxWBdu3iTz8m4c0HjBTO+a00uvKnADiO+1Rmw1atmiZRFGJia1PDBdEcj44ZkT1LBIvQIW/jNF4vLIyYbfHH/yuiQiyW/6zqwpZiRjj7B7SLS10Q9PmDhNQ8ltW7hSz0EfazoB+sZ+1cr65dDbB2PLgxn5woH3h/zT+94tOFHdwfWGUTn9Lvm/C7oCEAcqcLC+AZ0ZKcBECiyDO2P6eJeR4eYm/TfbwhY4vHFwYkc3HoXHFbmDjGDhMUUUiaVewBocJZoP0ncd6sZ+Hk8wKr9LSGbkWlRNa0iHGZ0hQGZzo5od7ib1UBWyy9dO7KYvmIwK9iHflBl1IZVjffNQYeW60204aN4MhHytfraDKhAuPkXuyfjoIUHJGk4VWtNdZ4DXhvkqsvzJVkKxj753MdKmEPFeWH8d2nBF7dV1AXgEB4eODEP+mRqWRNLqKsQwKGGu9OCl/0MwiOBICfscUILWbp/6ac0D1HIrSIGxh4QSggLpXVeXMqCe+IIMZxjeFZ9GiDttRWUET6lOLPSF4PMw3p1HX1cP7dUXbCjh937ySK2Qemz6mg3gCDsGXsSCGqVSiUQODnqvl/3fwJjG2KWseHZr1TyDulkx7s8VMSkqDAu/kwx4mg94P38vb5LbwrHCRqAxuavjENJe1gIGCpOBsRlmvNwfCajzJbm7l+L5XEQLEeXdwzwsPp8E5vIjjozAoiy4uLt+5AimrCLgLvbQGIynf/GmLHizt+8RLz9mIbjLvjXiw8XKP2GO3waLbwADeqvwG4XKePNZ19DDjcAMjPJ/SrJH+c7p90mWz1DDaJmFnvKWPGEgEI2hyUe3tE9OhMgjA0v9sCpTtKFuW62Z9VEHyC8amDyYuyOdabK6tz1EBMcMJBG+KeXTc

Kalendarium naboru wniosków w 2013 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 10.09.2013r. przyjął rozszerzone Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu na 2013 rok (Uchwała Zarządu Nr 1562/13 z dnia 10.09.2013r.) o:

  • Program z zakresu Edukacji Ekologicznej  pn. "Zadania z zakresu edukacji ekologicznej"  (Uchwała Zarządu Nr 1560/13 z dnia 03.09.2013r.)

Kalendarium naboru wniosków (aktualizacja z dnia 10.09.2013r.) [pobierz]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 27.08.2013r. przyjął rozszerzone Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu na 2013 rok (Uchwała Zarządu Nr 1506/13 z dnia 27.08.2013r.) o:

  • Program z zakresu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody pn. „Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei” (Uchwała Zarządu Nr 1438/13 z dnia 13.08.2013r.)

oraz wprowadził zmiany do:

  • Programu z zakresu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody pn. „Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową” w zakresie zwiększenia kwoty alokacji z 400.000,00 zł na 490.000,00 zł. (Uchwała Zarządu Nr 1439/13 z dnia 13.08.2013r.)

Kalendarium naboru wniosków na 2013r. (aktualizacja z 27.08.2013r.) [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 06.08.2013r. przyjął rozszerzone Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu na 2013 rok o:

  • Program z zakresu Ochrony Ziemi i Powietrza pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez montaż kotłów na biomasę”,
  • Program z zakresu Likwidacji poważnych awarii, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska pn. „Zakup podnośników hydraulicznych i innych pojazdów specjalnych, służących zapobieganiu lub likwidacji skutków żywiołów oraz poważnych awarii”,
  • Program z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody pn. „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni”

oraz zmianę:

  • Programu z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej”.

Kalendarium naboru wniosków w 2013 roku [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 05.02.2013r. przyjął uzupełnione kalendarium naboru wniosków na 2013 rok prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kalendarium naboru wniosków w 2013 roku  [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 05.03.2013r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Warszawie zatwierdziła kolejny program, dzięki któremu wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe Funduszu na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu.

W związku z powyższym zostało zaktualizowane Kalendarium naboru wniosków w 2013 roku.

Kalendarium naboru wniosków w 2013 roku (aktualizacja) [pobierz]
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl