fG/Z2n+yy+AoyrbI8/TzVPjH3S6plZo0Xj4gnTk2UJovxbhI9J9vI8LSRWL7SB4RU8rQc3NMeXyBxvqpUn+xXHOPDkf0+Bnhq9nqICwkieDdSKjsqItOdEe9V8xGFFAFapS15OELADEAfzdU54qXugm07hXvWYa5Xe/UTyNai/FLNn8kmx6KUvDHiAeHgsqj8EZmutquEEGJ/254QvG78KmniXrLP4o4ImKD/o2+7bgit7h5KuEBkLKnOT00uN51YNyFOVfxIwLIFoKjXWiS4z8QHN9W7aA6XxKujKC1TXNI7MT5cnb+Zl1OOAOzrpZF1DCBleM+CFANjzG3kwYst13TS8PmoZj7zsdwrOT2KiYjZIpqL3zN4WFZSAvOmxGxFjei5PjdGw+GzicXDhwiKRy0vgsMN3xzwvr1vJnk0JuE0sW5wQSy/FvaUHcKs2DHu3BvyNhX0bxXsYg58pKGVtbDm1y0r1pDGy13bs3VqY02ra+rDl6pwQQ/BKIxNF6jJUjS6itoQJVWzJmoehB8EUDJgDYzB74VwAeKUeYhiEIgzyIHFu4kOm74DcgYkupwOoxhA5xT+jQ1LZ0O92BL8Fh5WhGDBWlhwWEJw/EOWMjtzCzIE7YOjYyYoUddmW68n9TiBIB94kdkJ5iM2KGAqevcbJoni+hKEd+vhXN2ZwbWKdJxW7LqJI2IoHe+YIH/rSkPwdpskCMR6FvvcA4gznJXAJ00Zvgk4JzbE7VQWwjlSOcuKHvQTy4Gr7J73itgZl2zRkxscM1lwlEstpsbV5g0Xl/NkcEFQBlMBcGg/oI80rqlG3EUpy8YbG4jPbnyQ5muG934lS+8of4k3s20Mm1cyCmoFbzku55jiKJm9QovPDFU9iiIubfi5cQt0QY/oWtkLs1H5Hx7kaB5S3ijLT6UuSNfk9+LwZmLaDgT0ETrByy4FaxPtSuOfQptaEuMRarGtMkJRoIYfUDU3Wynqg==kGBGzbfIkOS6Zg3V5uzde1lj8dy32eEdnD1O4m3UFAKDs7WokVRIzlTdoF+2nWRkNELgrHzWWxAAl2cFgDytMZPv00VX3wOhr+Cg9BtUg2MGqn+PrqnSrPVpL8Vfff7woU8LiAuZeCzqSjitu63KuovGPeFw3EPdvowamDtifsCQsDKscMGMOgTZI2XC2NFNzYsSqGryeS3b4ltb1jK0trEQOVZH8QXScu0kGyVkVZDUgo5DQfROFKprXlnEHyM+yrU+wbcS7ylnwdgdb4+vBU/trTI0l98oQ2htXI+a5OLIXpwBlnLaOVMtmZuHrX42/ysCFsFQJ2yspmYwrapzDDxDCK8V9wwhNpNcEB63oeE8JhlO37mJAYMK/ti8CCtgXvIGnVS+0nIGrH1Lmp82pa/U8UHyQ0wWFrLVGuFrCFZj6CuHUYSLu545QDcyVaf5PoD293jZGu9vT1FoS2eqfE2yenNH4Nqipd+Vmwzu51gYTm2lk8q8llRNn+2Rvw2mSKaQfeoYL3ZYGWqNejsPcP+liNCq6/3mjfHu3/6FvsCOHi/LEXDPaP0nC13kVBx78ckjob3Ps3MJEkabD5pE7DeyoxHHYvQf2mI3NrlGbNjMzDvH017jhzX2FoEcgslLFe7ek8lKrGbKegiZfOlYV3TyUgmGfvmcFZp66uSuBf91TBYwF8oKbHsuyjiz4wXnav+fEdUcRbB6yDguUoKr+a6WQKylwfi94a6bkMBxw0YRBTmfxfpDc45hDADeeo5F4+0aFK1wXnJur6BLZ64vSmP1U2N4Rqms5+nx3jZ795Y1QYuIKGL5LoUEFwIxPd+hYPXda9jTTZK2JD0VkOAlxQ==oQCE0g8QcNrwLMQfAe92wcx2bs7p5nsC3NKfykipeied75iYh/Eybtc9C8qsSSKLp4mKuX/4He7emfL+EEjAp7G+H+wpSTby6yd6aSy130+k5ijG7wKcT7eKM3TpBi+HNeYAFRUAsTYLa1iIVWipv0/9Qr8guQJnywCwbWIUw1qb/D5X6TNScmZ9MtwP36G3tq0mNle2+kdGMBLATFIBcPvAXVEEzsP1NwzL/AHMBNIvMVhppYqXD2Ud1xKSCsjx5aSdJKNebnhnwUA6nsDtBnIEJuaZS/Kh4T/AIKCua2wkB9vR9gyoa7En5RXhffxd8H+4tuhKtJ6GS0ZTSHf6EkPduzZPNQQ3e2YhTHT3cFCK7iwPY/tbXndGlfAvMYBaPleoIdRrXKP/EqA4HlSV1ff1lwo6DhQmr3YS8HbsrQ/rqsug81XTpikKsw/9d//aU2VXWNbVeckOOULigNEczQ/h/l6lYLja/1AUcIQGpJhIuPysvUUBdmwDfK+n1MRjxIlPyHKGsqCfqf/7XoLychXh5UHL8VQP866OC9DwwycdarOW+S6GwkYnvlBIvPH5atqBC/VOCfgPu/hl20xraFXYYbZCLsq3BxOknNiTKK7Q18iaMjHQtoAwZBrE62JiClh76bk3pyvB0CYPmiJxL6LRPo8kqZ2bdmJnP42Idy8adUwNHH1elJS3S49jqXtYwPs9WzkGKvZ7e6lgTuuMf6iUaDLGVjoPblDfmr24dJizBYqFQy4iiGkmDJXAdieKMAIj8IaIFik3kBEDuf/d4Xf1G+bsLYrv2Mn2dIiPXJQFI6PGWCibP+3R7ZjiZzfWbj+uDNDzzAmqDAinX4+225aSywYt9MEQ9v2reOa+oCitFJKLTE8ue/CBR/su7MeZnQAu2mh9kq0uMPLA6sMbJlDotsSDdEyAyewe+iKtk03DK99jbwxtiufj5ifQ5oCuCMl1enxTXIuTT74UqUu33cBnw2CHdMxQ+A+2EqzJpTmTKnkWLIts9vvyNImx0WTUaTDzYQ9EshCGghGFF6L6iIFWe6KK+hvU/+l+MtDwfiCVGf8p8ma8iGJ+CBYQ2c0eqFsz1krBNbT7ys81EqwLqg==

Kalendarium naboru wniosków w 2012 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Kalendarium składania i rozpatrywania wniosków obowiązujące w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku


Dziedzina OCHRONA WÓD I GOSPODARKI WODNEJ

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki dla realizacji zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej przyjmowane będą w terminach:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 15.05.2012

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminach  wyznaczonych powyżej istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji.

PROGRAMY dofinansowane w formie dotacji

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3d
Termin naboru wniosków: od 02.01.2012 do wyczerpania środków finansowych
UWAGA! Z dniem 03.04.2012r. ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym WFOŚiGW w Warszawie został wstrzymany nabór wniosków w ramach niniejszego konkursu.

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 15.05.2012
UWAGA! Z dniem 03.04.2012r. ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym WFOŚiGW w Warszawie został wstrzymany nabór wniosków w ramach niniejszego konkursu.

UWAGA NOWY PROGRAM!
Programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi
Termin naboru wniosków: od 01.07.2012 do 31.07.2012

KONKURSY dofinansowane w formie dotacji

Konkurs pn. „Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej
Terminy naboru wniosków:
I nabór 16.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 30.03.2012

Konkurs pn. „Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu
Terminy naboru wniosków:
I nabór 10.01.2012 - 10.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 30.03.2012

Konkurs pn. „Zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych
Nabór wniosków w terminie: 04.05.2012 - 31.05.2012

INFORMACJE DODATKOWE:
Wnioski o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi i wykonywanie budowli hydrotechnicznych im przeciwdziałających (odtworzenie istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej) będą przyjmowane na bieżąco.


UWAGA!
W 2012 roku przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na zadania przygotowane do realizacji, tj. z prawomocnym pozwoleniem na budowę bądź zgłoszeniem. WFOŚiGW w Warszawie na etapie składania wniosku nie wymaga wcześniejszego przeprowadzenia procedury przetargowej przez Wnioskodawcę.
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu kompletnego wniosku do biura Funduszu, do wyczerpania środków finansowych.

---------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki dla realizacji zadań z dziedziny ochrony ziemi i powietrza przyjmowane będą w terminach:
I nabór 02.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 16.04.2012
III nabór 04.05.2012 - 15.06.2012

PROGRAMY dofinansowane w formie dotacji

Program dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony powietrza pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych
Termin naboru wniosków: od 02.01.2012 do wyczerpania środków finansowych

Program dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z zakresu ochrony powietrza pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych
Termin naboru wniosków: od 02.01.2012 do wyczerpania środków finansowych

Program przeznaczania środków WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Województwa Mazowieckiego.
Termin naboru wniosków: od 02.01.2012 do wyczerpania środków finansowych
UWAGA! Z dniem 03.04.2012r. ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym WFOŚiGW w Warszawie został wstrzymany nabór wniosków w ramach niniejszego konkursu.

KONKURSY dofinansowane w formie dotacji

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Odnawialne źródła energii - pn. „Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW
Terminy naboru wniosków:
I nabór 01.02.2012 - 29.02.2012
II nabór 15.03.2012 - 16.04.2012

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Modernizacja źródła ciepła - pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła o mocy do 30 kW
Terminy naboru wniosków:
I nabór 25.01.2012 - 24.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 04.05.2012

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Zadania termomodernizacyjne - pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Terminy naboru wniosków:
I nabór 16.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 15.03.2012 - 16.04.2012

Konkurs pn. „Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia
Nabór wniosków w terminie: 02.07.2012 - 31.07.2012

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 29.03.2012r. podjął decyzję o zmianie terminu naboru wniosków w ramach dziedziny Ochrony Ziemi i Powietrza dla konkursu pn. "Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizacje istniejącego oświetlenia" z terminu 02.04.2012r. - 04.05.2012r. na termin od 02.07.2012r. do 01.08.2012r.
UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 27.06.2012r. ustalił kryteria naboru wniosków w ramach konkursu z zakresu ochrony powietrza pn. „Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia” oraz określił termin naboru wniosków: od 02.07.2012r. do 31.07.2012r.
 

UWAGA NOWY KONKURS!

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 27.06.2012r. ustalił kryteria naboru wniosków w ramach konkursu z zakresu ochrony powietrza pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej”.

Termin naboru wniosków: od 05.07.2012r. do 31.07.2012r.

UWAGA!
W 2012 roku przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na zadania przygotowane do realizacji, tj. z prawomocnym pozwoleniem na budowę bądź zgłoszeniem. WFOŚiGW w Warszawie na etapie składania wniosku nie wymaga wcześniejszego przeprowadzenia procedury przetargowej przez Wnioskodawcę.
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu kompletnego wniosku do biura Funduszu, do wyczerpania środków finansowych.

-----------------------------------------------------

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA - konkursy dofinansowane w formie dotacji

Stoisko promocyjne „Dzień Ziemi 2012
Nabór wniosków w terminie: 02.01.2012 - 24.02.2012

Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 03.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 11.05.2012 UWAGA! odwołanie terminu naboru wniosków zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 06.03.2012r. ze względu na wyczerpanie limitu środków finansowych w tym zakresie.

Wydawnictwa ekologiczne
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 10.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 11.05.2012 UWAGA! zmiana regulaminu konkursu

Organizacja akcji i imprez edukacyjnych
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 10.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 04.05.2012 UWAGA! zmiana regulaminu konkursu

Programy edukacyjne z zakresu ekologii
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 17.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 24.05.2012 UWAGA! odwołanie terminu naboru wniosków zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 29.03.2012r. ze względu na wyczerpanie limitu środków finansowych w tym zakresie.

Infrastruktura terenowa
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 17.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 18.05.2012

Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 18.05.2012

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminach wyznaczonych powyżej istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji.

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.07.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków tzw. stałego na dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Edukacji Ekologicznej z powodu wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA PRZYRODY - konkursy dofinansowane w formie dotacji

Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 29.06.2012 UWAGA! odwołanie terminu naboru wniosków zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 29.03.2012r. ze względu na wyczerpanie limitu środków finansowych w tym zakresie.

Ochrona przyrody poprzez pracę na rzecz lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Nabór wniosków w terminie: 02.01.2012 - 29.02.2012

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 29.06.2012 UWAGA! odwołanie terminu naboru wniosków zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 06.03.2012r. ze względu na wyczerpanie limitu środków finansowych w tym zakresie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminach wyznaczonych powyżej istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji.

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.07.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków tzw. stałego na dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Ochrony Przyrody z powodu wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

-----------------------------------------------------

Dziedzina ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA I POWAŻNYM AWARIOM ORAZ USUWANIE ICH SKUTKÓW - konkursy dofinansowane w formie dotacji

Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowa (karosacja) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

W szczególnie uzadasadnionych przypadkach w terminach wyznaczonych powyżej istnieje możliwość składania wmiosków o dofinansowanie w formie dotacji.

UWAGA!
W 2012 roku przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na zadania przygotowane do realizacji, tj. z prawomocnym pozwoleniem na budowę bądź zgłoszeniem. WFOŚiGW w Warszawie na etapie składania wniosku nie wymaga wcześniejszego przeprowadzenia procedury przetargowej przez Wnioskodawcę.
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu kompletnego wniosku do biura Funduszu, do wyczerpania środków finansowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Składanie wniosków przez Państwowe Jednostki Budżetowe na 2013r.

WFOŚiGW w Warszawie informuje, że Państwowe Jednostki Budżetowe składają wnioski wstępne o dofinansowanie zadań w 2013r. do 02.03.2012r. (piątek). Wnioski należy składać w odpowiednich Wydziałach Zamiejscowych Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu).
 

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 12.03.2012r. zdecydował, o przedłużeniu terminu składania wniosków wstępnych na 2013 rok przez Państwowe Jednostki Budżetowe (PJB) do dnia 23.03.2012r. (piątek) (wyznaczony w kalendarium prac Funduszu na 2012r. termin minął dnia 02.03.2012r.).

Zarząd wyznaczył ponadto termin przygotowania rankingu ww. wniosków przez poszczególne wydziały merytoryczne Funduszu do dnia 30.03.2012r.

Więcej informacji wraz z opisem procedury i harmonogramu działań dla Państwowych Jednostek Budżetowych znajduje się w dziale STREFA BENEFICJENTA - zakładka PJB - dokument Procedury oraz harmonogram dla PJB.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl