Wykaz placówek

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA! Z dniem 14.01.2014r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie wstrzymał do odwołania dofinansowanie nowych zadań z zakresu ochrony środowiska w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas zawarte umowy będą realizowane zgodnie z zapisami umowy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz placówek Banku Ochrony Środowiska S.A. [pobierz]

Wykaz placówek Banku Spółdzielczego w Mszczonowie [pobierz]

Wykaz placówek Banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. [pobierz]

Wykaz placówek ING Banku Śląskiego S.A. [pobierz]

Wykaz placówek SGB - Bank Spółka Akcyjna [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl