SQ5F6JG6b26mAFJH4+fIEVgRSBpWTqnG83vR4+oEdZrOW2J8mcfMln2nmmWAkLaDwjeghFBeDTuR0Q+PLPJt8qX4fRY4+FtW7q21zihKUguoyHqU1taiyw+FKyQD/u+aYTBjXuX0EFRuj1iaK6MQ7RVUmjQ+KYMKD1t/xMnKagKZUziuBrb0RLrZ8bvoiZoueSi1lII+YQsUchIQVbcVWF4hgz8+dVgQnWS3lLiqrl6pwR2a+QSoCHtR8W27KzVuS9cfmEok5iBqqmTZmpWZFCPo3+9RYN80IxJogCQyW8SpKxrZfhhd7adRKzfQHwUQkPJ8FAVdBKmQDjHfGDavptMO4SJz0iM2s2Wb4W0n4Py0FMHsNptM6nthNtzKZqQ4xgwbX34eR2B5MGrASdMjs7/9hLrFeV6ivlbjoLR96+KTddhwbv3BeoTc+CXrsp8uMOIU+HlMnuSQncO+OxtzyhbzH8EWSOrQoMsjzpL2vmjbpop89hHza3enZRwR84GqLdwrJl/1omgt6hlRFqDT2q7Guoy0zrKPoV3REJA14rYIAOM725SvA7Y2jhLDMu7dT8aCXothSIGOSE7rFzulQC4/yC4xNW3a99INWY8L6l6OHwAFazkxVLro4PBrEVGVFOauKadBCeiOCjAQ5GoAFpCwgGCrXCaZYde13auZ73Es/SxXE5p4jrAnBnoTW5Y8slgbPlYag9ASMlwvYJH0n7W7M2qH/XpQylpCtBa1X8n4vgUNhIp/UVYI8yvnbC2YVFo5kSU4aqk3wTs+jIIFb50XOu0eMhaIQORM9/yF8Fs2r6tU6mQ0g0Gj9P/bOjhgxTR5M7Qgk5XHu0/CXuyBtPH7L0T2OUJcpwgt2XRBrqSxJ9Msj7j9pDDzKc/z9UqUSEpQHCZZsqUQ4SSqTbsPG7KdbWKVbtu3bAG1RTHip8qdadgFgspVCBkPkBr926W/VgQdJPg4ZVCABy34Rm33DZtsJ2130baLGBUlxClsPdnKD5uEC45VAfQkS4FyqOAftsD6V8rk/RespXjTOxXXb6pQcQbl3OjmchQ4UHcbSfAVajSNm4kWNh1vnBEr/aP4MC2tTnTxU5+aWixxCIJLI8Cc2peO/tRAnaZDlDCvXnGue6jtd4eJDDCGlTDw+EK9KICmL+7mBOn/lJhIZmQR5gpDxC6HZlsybzSUIf7+tL58HpL0eM1BIEZCYU/TBVahpdW4+6kaOb+TfeAZiXqOvYL2DdMlhRkzJzFQc5POHzo5xzoYqyFrj44XUBSFDhY8k9/DfWUA4InD27GDir1c/9KC/ynwvrPTfhcAwpDPWP/JLdzMx0g4pQPMAG9bUr0rosj9DDvNsrRi5YM3SnHFvOnUxMvws7u9KQRK91v51V8dm21tsAsNAsJMK5Wrc2bvlBzYSzbFHkhVL8CQW7ME6G2LVvN9gM6U2mflLD2qTzIkenMFef9v3wG4MvygMwWyKuWXbl9nPAMzAwOJ27JvDsBLHqmlrF/sZ2Y5gMuSXKyb11iGTNA3GksWWnD9vVo3Lk2bGHCSDE4Ryp38IoIHw337SQTYDV0o854x1LkBDjc=XkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0WCS4ObiqUDjFTr4G0yG57te3/rQnsrItRtZ35LGWzQlbNDEfhA8bKb5aRAzUsaUOMBkUeFlu9YBM6Hluu2bP554gc6cvt/Zz0Sy68+WUCGwp1wyFZ2qA8Qz3wF/Rr68ZGYoXmDmVPvL14BRHO2mM10CJdPz1+btq4fkybSJSsRGLkKsyoVK9d7tv+AoUy/OZU+Zb32Gy3c6C775oidNl1rytjEFd8K79521axkx6xnwAqnthMXlf0Z54DMtu/wSSDnhlKFp7i2Pri2A+0BknpTP5y0QX7CrAcqT98aT83MybW9jLiEDK5d73ZZfkhPRcu5IsASIscF9MdePvD0HUZ/WtMlNaQGKg8vMMLrGsdubisILY9bCrPdYY8xK5IXFa+rzkSfcmLTMQXpzbO9NXfw1PJ99c8+vqayb38YDpR2KodridfktnhM6DZOtys4pwQ7gIv79x9rJL42W0CtPuQeG5uhw162DtNXEl1L7rm4vSMYueM5pDkp8hTo+/O0zMYRyFfR4aWiMspC/SKvgZKw+okb5YrBLJVVVCL/tkqKM5m60w8D94Iyc+29fhCfOtjimqwbQgH8HRcpRZq1Arlm5PHbWb9tETec4v1nlDQJyoddwRcY3fWoAoOD2vzQbC0cw/DoKkwYN+7nJW1RFIkpIWFuMSk6Jq5pYJl85r5SXo9mDLTxoYse3um3+f4OaHCl/4t3Ws3t2N4R84CKFOh4

Regulamin dopłat do kredytów udzielanych przez banki

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA! Z dniem 14.01.2014r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie wstrzymał do odwołania dofinansowanie nowych zadań z zakresu ochrony środowiska w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas zawarte umowy będą realizowane zgodnie z zapisami umowy.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 190/11 z dnia 21.12.2011r. został przyjęty "Regulamin wsparcia finansowego WFOŚiGW w Warszawie do kredytów udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska" obowiązujący od dnia 21.12.2011r.

Pełny tekst "Regulaminu..." [pobierz]

------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum "Regulaminu wsparcia finansowego WFOŚiGW w Warszawie do kredytów udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska"

Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 37/11 z dnia 06.06.2011 został przyjęty "Regulamin wsparcia finansowego WFOŚiGW w Warszawie do kredytów udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska" obowiązujący od dnia 06.06.2011r.

Pełny tekst "Regulaminu..." [pobierz]

------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca WFOŚiGW w Warszawie z bankami komercyjnymi w zakresie kredytów udzielanych na zadania z zakresu ochrony środowiska:

1. Umowa o współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w dniu 02.08.2010r. została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
Informacje nt. kredytów udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. dostępne są na stronie http://www.bosbank.pl/

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. Umowa o współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie w dniu 15.06.2011r. została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kapitału kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

-------------------------------------------------------------------------------------------

3. Umowa o współpracy z Bankiem PKO B.P.

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 16.12.2011r. została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kredytów preferencyjnych udzielanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

-------------------------------------------------------------------------------------------

4. Umowa o współpracy z ING Bankiem Śląskim S.A.

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a ING Bankiem Śląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach w dniu 29.02.2012r. została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kredytów preferencyjnych udzielanych przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

--------------------------------------------------------------------------------------------

5. Umowa o współpracy z SGB - Bank Spółka Akcyjna

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a SGB - Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu w dniu 19.10.2012r. została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kredytów preferencyjnych udzielanych przez SGB - Bank Spółka Akcyjna na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl