hqouvYx+UIWae99pOH51fiVCc+ExO3pNhSXuLNhLjPUIO/5qGHyciC9WFSz4DDEqayvYjLOiEkGOtr7R781hboU8Im6TaH0PVkrABIUVIYue7JpIDaGRgvEFV09P5I4emzeJ2Mpw06u5cLHRO96SkS3tLk3bWzij9Ru1YKy0ohO724OsGxkl9ZJ/hkOmT7jR31xodHYlKf6ez5dHQdtkaEOzA1iCzhblQByDeykiDpgURi/m29PNLjyVnakYvr+5TJrRFAEadXpVu3uK46q38A7D63pzScseYH8LKLajTkBCEufvbDgwL7jlRwdc/mUfQ0s9i64b0iTn5PJkDU0djzwJxnOcYPWGqdIoQP0q1PmwIotKbW5GFHJ6AV5JMuWMj2Ekq4fqeZ2hkTez6raKqIWBBrNnJcgDPTzNwzeJ/nw1NZimpdZU0JfxxgIL/4m27SceVYj6jf16i+YT/7FH9MyiJ410sSP+592cfc+PwSMHCUSgRP9hOd8ednuBTizBNgjPtzPi8IElD30qlbPv2duQVNkuq2mFzHe+Itfy2q8QA6sG1e6oMZ+JXvVs4fXnYbacqzksV79SZl+EkGVJc4sZluu2E7yEXyLwfkB9pKfXTSX+VpVDDfjIDgIUwt+FLRUJhSJO1w2+V8miop2CYEl93WtGPgX8ZfC9q5EbGFSKobLhRb5o4k2Mby/d/OPeHtBEGNj91cd+rGf5f+QoHRSSife9UZEdbbAkhDHRB3lonrK6Fckh8E1lLHCZpcm5DilVjVT8U0084VWJooPFbZkwZFnvfcRCPVjvO7sxaExzJQODgfGKtk8xg1teP31mUbuppRaaZzv9en0hX9gXI4WVJ1yhkwCBWebi8KVRw/+H1w27b77/5Y6EP6TY/Mt8FgU84F9tiS0Uqd3h1I67bX7YlQIKRHanhi29+VH4H8sZP6FBNU7G+rH+1RXKduAktZWizK7wzeTGNC+uesG9/g6IY9SyfjOYZFe3qVYauyqrS6OfUH9PcojBlbJxoAflSUX9XxWiKt72SU6kXRSLjWALIx7QBhLY3eFPvn7nDqAmGNHO8DqMd3G3cmOlJ2NlSNheqhdf+9kg9AFTeecjJj/DmePgn2NKnczRp2+HNhwxnKePNuBa9hUIR2oA5d+vb94rwyvW+Qk2iE/ZRWUTxBhrfo2aR/VCrCNvbq82FipKYxb3jESBW3Otuv0hbiCyk7FPQsAvhYIxz0xE7yEhBA==t9WN4comuuMXbBP5MpW16Da7JfHSzIP3iDA7F5x6LeKHDEJ1kgIPUQokX+2l1tfbfblFF5voCZFE+IBP0DK6xrCADqEi5Y5PPBRwI38qMS9I8aeOW2hkGUSzFO2Rk/OkcnQt606DVktHOY80LehZnTwmQkbLZ6gVQOaZUO6jWcZ4xiAfeoLBPjgy4QZz1Y5Su8lhhndZ2oCmWz+2t32YSKniPy2Qaw2nqbrDqSltCXi3bmh6XSRD0MOThdRqxotTXjBFhA0h4600brm6eOlEatn88Krmuj99EY5kcEUgT/cg0Jw0A8XkDUBcYD5r5e2JneCwCKKcS4SSHEYMJTAnhtJF3qWP9CDylhebh1cUv2rKxuPjRrX3dwMPOAXwAnpTjJF5cYejtayhlBosJHwIXsI/8MMZX2TkxVr/UKmvI+YAEITsJJxO9Kqt5iGelfXKPu7rYJ7fug00jDwl3SmkznMGdpKh091ExtuwsW16srdQEw38LKWvmxRRsPbGgaVIPfBHX9Ao8K1oZEDcqWWkm/68fDDtvLm2DsVSBuFBDEGyuj/M+BUnHgq7M4v3rkTRGwcebNqVHKtMQ6aYWZawgH0UD2P1SoR+vOlpXP+TdKjK+Xk/+i+WCAlzL2vUytE0ulSdcS9CT5JpOo9ABpU3mlzBzKKIutfs93iKGvr4tR8=1eV9xadc4sSeHjFyw0WigeOo3JifFds+20VsMu7m5qXobGuHE2IZAuHEqb9kxTVe4B7Nq9/I0Mi5ZggPrraVH6Ob/nhQR1tnIYlfaR+k1q3K6xyo4CJmjO9nf/dvZdYhj7ECPv/o+pwgwmGtHOHQdXdNX4iBiPiK0Jef0944cmUQuU62GI6Q33OqEe+24S6KX77m0PnK5lDSawBNcj8srG8CkOL4Xp7TXZkLgADwgeWO6Ezb9wuPCtl3IgnDf7wins3LWVNamN3YxBZMg69tg90YuL37ZxPKpHfnVm9Pu2nl4sUtIWygYcRkTtQNRIRvAuaRgRosI4TZfR/qFvpsQCTliE589x7dqzhB1b2uDBK4GLhv2rRa7mNwhMxNJZ/Sqnmvfasv2K+xKqnntLX7YLFnt2XCwQhd6bItD2t+UwgWmCJe8AbpUsp89UmkkKvTpXM4mIVvtitljnIwtD6DR5nMm7sIobWCjZvNLdHuNTmC9B7e1Zx+gmPAwuFcIXGFySxdXXWYlILdzSTsSYWiJaVo+lrhwfUxBLXjG+yessqYbavTsPMi2+JBID/EyWp0ijvGAsqlQf+j6PE4FR67/oNxswKV81tdNXy/nhiDDPuTm1CiAf72wqPwz4gQhriAs6zKOj/2ZiaVJXaTtMXhzYQaBrWWTIb1/7aHEaekVHHfd9HDAcqK8bR4QoB7e/CMBjSMHmPAzzXK4tPA5ERhxiFsh8RbSZrd6kN9act3IO6gqGCJUDz22qu08Me9+sJg

Wzory dokumentów

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA! Z dniem 14.01.2014r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie wstrzymał do odwołania dofinansowanie nowych zadań z zakresu ochrony środowiska w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas zawarte umowy będą realizowane zgodnie z zapisami umowy.

-------------------------------------------------------------------

Wniosek o udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania/ częściowej spłaty kredytu preferencyjnego z banku dla jednostek samorządu terytorialnego  [pobierz]
 

Wniosek o udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania/ częściowej spłaty kredytu preferencyjnego z banku dla podmiotów gospodarczych oraz na zadania realizowane przez inne jednostki organizacyjne [pobierz]
 

Pomoc publiczna do udzielenia promesy dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania/częściowej spłaty kredytu preferencyjnego [pobierz]
 

Opinia techniczno-ekologiczna do wniosku o udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania/częściowej spłaty kredytu preferencyjnego [pobierz]

 

Wzór tablicy informacyjnej obowiązujący dla umów kredytowych z dopłatą do odsetek lub częściową spłatą kapitału ze środków WFOŚiGW w Warszawie

 

Wzór tablicy  [pobierz]

Obowiązująca tablica kolorów:
Zielony:
PANTONE 376CVC
CMYK 50,0,100,0
HEXACHROME 585 - 1 CVC
RGB 127,186,0

Niebieski:
PANTONE 301CVC
CMYK 100,43,0,18
HEXACHROME 340 - 1 CVC
RGB 0,91,153

Obowiązująca czcionka:
FONT FUTURA Bk BT

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl