ZImKRhzl14xdIIKts0tNmtPU6vJaXd6dAOYG/XXxS8bB6FM2cwro2ArBZu9/MCOSBwpYJmUXYvaRBXpwSam9/oIYRV2rPlnzz3jWEHQuJZ2d0zSn4nhEKd6eFoqhTiepo40+kmQ+w0PmxEPHDaFmq8Kj97EwOivrtPQQbKsUH1+ysuXj/RVe43k4PyvyHxUJniHHByL92ArKxQFcHuD/r3+XlzdLUqWhcz3EoSn6iTwYmh6Fmoabd/RWVkKomwdgdO1lSBy72p8heg18h58YWQe9LfGyxFIkpHZ1d/ike+18fjjiekxPic5j7rVWBOrpJMn7AtAifPm++Rn7Y+BOQ9x3H55/HtAaJExYtqt0fKHwnCPa1WOOAGFWkrMUTZm7LHoMhnQsF2eSNv8bNglHzZQvKk//4DEZz5snD219HQsEMaNIPQgSfq29gLvB0fa2ZlxVTtP2LY1jQvuiApUnu7TtzAuOljw64b1CjlKvuAgESaWamNierXBg/PhqezQvgQEEJPhCGfSzuuXUCEZUUBzdcRLk/czkao2+1EKYAJ68JwkHd+TGKCnyuxlD5iOf2ggqXdtpuUVj0OMTBHtCldu1UerZKj6jjxc7GW/lOH97Hpt3KlygIsA5q5pyfRkTEb3sXAomH2CnSV45QFExpxSd0DHGm6pK6wlx8yzI2g5+di2FhXi4xZPiJCQmQTStgEHDl3K9ZE43bPReF2x1F7n5kLX+KXLT4xSN03XGgPXCpWovd+s3BSzTPMTqTaOZC8w999B4s+lR7lH3CxhrTmdI4XVIjrYlF5NMQF7yBXw=1OmRmVBXHYGuWeoqRgs8cCn5WDisQNlRMGYKj9V4vFrgWJHR+HpyUfGDZvYOytxxtF7yJVZnibPeDuos5FfN1goSra6W3rWK0zTa9xGSh6f/410uHzLIAk6mkXgb4yHnt3r3GOt/S1UJteZM1uystHzvSzUTds0KFX106va0Z9bkdoz3XF2G6plCYpnKh/TJ9QVhBTmZPafcG93KTnxXI7QouOlovWPb8cu0KRuG9VUszzUotekpEXHfajWvBJWmSoz/LyfdA5PXuBKVuHmisvAEeOml8KkfUOj1vffGkoiTbGUUUBMEVOuTsLP+jg4grJwbRX+4VUYAoia9+t7bD0BcGOdQCW32vVRRBZxhmwgH7bZJZEQHce3dNYPip8bAr6U0zCf5cBZungO1nfmftZh+436vWQK1Qlr9aXJr/jX7u+FzU4iyKjL/SwAx+0oaFC0mfWyFwW8u5AF8uiv6C+QRzl7Wj+AcHv/IlDE92aTyTMfEuPN29UaZhVuVTMAdK1r7jCgVKNrHwS2SI5SUP+jwTlXb6ZBbh9P8slAZqBKqQKp1ttTl5jK5rWK/WP3+6I+UHHTIjAjnWwbLzX1Hl/HJbnz2IfRoaOnZD10AUnMu6ePbLJuZ57Ty6bqIKymPGB5ltMl6wN2UX//TXTSA2/sgey/X3GK19y9npsCS3dOtTW6V7EUbDK8gbmuZ/8CMhpfGpLSJtnlxVfdFqeGg52OISOcPT5D4aRME9+v/V/bq0KFlftUjuRjC14sGkTSd2uu9JHV5fmlNiJCmHAcaQt3gK3Uaa0IEIi3lf6XQo0/boGOQEIAKWB7ZoKY6pbS0xYSHZuzHQAnrZYACaaX6b5xdA/XBCXMYYDO0BrWfG2k7pl2l8JwmeJWGUD+aActxS5yVqi3SKmVDFODBO8XMpnjLnIDygVsrJQu+xM8DI/8=r3WcJnQapq4oN0Ril5EYzHL9OPr/D5azmV3IsJ9v71MqGyy6zxh2P3MEp/JM41gKy8x7/hgl3GXo1JNmFEh9ZJmgr5iDhMqENrbo4LCKlDLEVmE1l8IuoE9Hs1zoi6cefDyWqeG/ANM+pJ3ebrF/UA2ElsrzBPwwYpxG8LFIZ8mJGc6idauEj6uLr/n0H0cxRinzGwH5te/R8WEL3WwMm6zVPdv6BT6X3MbPCxE3T3dFGBVdNQk5d1IV8YZ9+J6o8bfrqyXDBDKp/OgtpfCCKvRjJf1ZGupPWqctF30aKvVdRowWW44SOmgrbhXFamrbfINwIzr87cTtZufmhtb5s0GYOCb+/3dl2dqmDgW2upL++unFVKWZsGSg27/RR798SyRedxAvKgN+a+6gOc1pllxni1LVUoqu73KepudQLjA7ghPi/1/x5T+RhXne8mDEYVqkve5EeplW68bacA/6qMfCgqVMtVCUaLPFYb/xfZ5AqfN3Q6aXl2SzPuF1erbalHAGcohotD9Zao47Owo4VKd9l89Cw9rBVSwh7t8hD+RefYQm4/gzrwIMd2PulDZpwipWNSqMbha1wsUUtLQ5eFcSaUGqKmhP0n7Kj9aEMMS+5MxNBuRRnexqAbjkk7XLOKL34sVdK/uGVrAOruNQVu+aS2ACUvgGvkvy0d42unFpXdtCimVbmmAAFZuaiBcMFwZ9yWq7yjkV/y2AGssnqs1GAYLLD4o5eKttnT8Owm1YsT/6M06yMnqhWV1DxNAi

Inwestycje współfinansowane ze środków POIiŚ

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dokumenty dotyczące dofinansowania w formie pożyczki projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ, w ramach środków krajowych (dotyczy pożyczek pomostowych oraz pożyczek na wkład własny), w zależności od charakteru realizowanej inwestycji znajdują się w zakładce „Programy”. Dotyczy to wszystkich formularzy, za wyjątkiem „Instrukcji rozliczenia końcowego”, który zamieszczony jest poniżej.

[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl