Anna Ewa Król – rys biograficzny

ANNA EWA KRÓL 

Anna Ewa Król jest ekonomistką i technikiem ochrony środowiska, specjalistką w dziedzinie zarządzania, planowania, finansów i zamówień publicznych. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra ekonomii w specjalności handel zagraniczny. Ma również przygotowanie w dziedzinie ekologii, będąc absolwentką Technikum Ochrony Środowiska w Wyszkowie, ze specjalnością uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku jako przedsiębiorca w obszarze pośrednictwa finansowego, gdzie zajmowała się całym wachlarzem instrumentów finansowych i współpracowała w tej sferze z czołowymi na polskim rynku bankami oraz instytucjami finansowymi.

Dzięki wieloletniej aktywności w biznesie (lata 1999-2015) poznała zasady i uwarunkowania współczesnego rynku, zdobyła szerokie doświadczenie w takich dziedzinach, jak inicjowanie przedsięwzięć, kreowanie rozwiązań, nadzorowanie projektów, czy zarządzanie zespołem.

W latach 2016-2018 Anna Ewa Król była Dyrektorem Departamentu Wsparcia Krajowego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie odpowiadała za wdrażanie, koordynację i nadzór nad realizacją programów związanych z udzielaniem pomocy finansowej w formie zwrotnych  i bezzwrotnych instrumentów finansowych. Działania te służyły intensyfikacji prac resortu rolnictwa w zakresie udzielenia pomocy gospodarstwom rolnym, które wymagały wsparcia w związku  z niekorzystnymi zjawiskami i tendencjami występującymi w sektorze.

Prowadziła w ARiMR wieloaspektowe działania na rzecz usprawnienia i uproszczenia dotychczasowych procesów i zasad, zmierzające do poprawy skuteczności realizowanych zadań.

Od lutego do grudnia 2018 r. piastowała funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie koordynowała i wprowadziła w życie prospołeczny system dopłat w postaci rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące budynki mieszkalne. 

W NFOŚiGW odpowiedzialna była również m.in. za Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej, wdrażanie programu LIFE.

Nadzorując wiele priorytetowych dla funduszu przedsięwzięć, współpracowała z przedstawicielami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej i samorządowej, biznesem oraz sektorem pozarządowym.

Przez cały okres kariery zawodowej stale podnosi swoje kompetencje. Nabywa nowe kwalifikacje  i umiejętności uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach. Ukończyła studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Biegle włada językiem angielskim. Jest aktywnym i zaangażowanym społecznikiem.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję