Szkolenia

31.05.2012 - aktualizacja: 28.09.2012
Zaproszenie na szkolenie – Jak przygotować projekt odpadowy do dofinansowania w ramach działania 2.1 POIiŚ – VI konkurs? W dniu 14 czerwca 2012 r. odbędzie się organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie...
09.03.2012 - aktualizacja: 28.09.2012
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2012 r. planujemy zorganizować szkolenie dla beneficjentów dla których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest Instytucją Wdrażającą w ramach Programu Operacyjnego...
09.12.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
W dniu 16 grudnia 2011r. odbędzie się ostatnie - szóste spotkanie informacyjne organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla przedstawicieli powiatów, gmin i spółek gminnych województwa mazowieckiego...
05.09.2011 - aktualizacja: 08.01.2012
30 września 2011r. odbędzie się trzecie z serii sześciu spotkań informacyjnych organizowanych przez WFOŚiGW w Warszawie dla przedstawicieli powiatów, gmin i spółek gminnych województwa mazowieckiego, tym razem dla jednostek z regionu radomskiego, tj...
28.04.2011 - aktualizacja: 08.01.2012
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planuje przeprowadzenie 6 spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Powiatów, Gmin i Spółek gminnych Województwa Mazowieckiego. Celem tych spotkań będzie umożliwienie samorządom...

Strony

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko