Mapa

Wersja do wydrukuWersja do wydruku


<b>Gmina Kozienice</b>
<p>Projekt pn. 'Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 40,1 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 22,2 mln zł</p>

<b>Zakład wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim</b>
<p>Projekt pn. 'Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 24,1 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 12,7 mln zł</p>

<b>Gmina Zielonka</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w latach 2007-2009'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 8,3 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 4 mln zł</p>

<b>Gmina Garwolin</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Miętne w aglomeracji Wola Rębkowska Gm. Garwolin – etap II'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 10,3 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 6,2 mln zł</p>

<b>Gmian Łochów</b>
<p>Projekt pn. 'Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 26,8 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 18,6 mln zł</p>

<b>Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kaznalizacyjne Legionowo Sp. z o.o.</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 24,9 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 13,2 mln zł</p>
<p>Projekt pn. 'Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C i Grodzie w Legionowie - IV etap'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 27,4 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 14,5 mln zł</p>

<b>Gmina Płońsk</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Szerominek, Bońki i Skarżyn'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 5,6 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 2,6 mln zł</p>
<b>Miasto Płońsk</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19 Stycznia w Płońsku'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 0,5 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 0,4 mln zł</p>

<b>Eko-Inwestycja Sp. z o.o.</b>
<p>Projekt pn. 'Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 57,2 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 29,2 mln zł</p>

<b>Miasto Józefów</b>
<p>Projekt pn. 'Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 106,7 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 60,2 mln zł</p>
<p>Projekt pn. 'Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 21,2 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 13,1 mln zł</p>

<b>Gmina Brwinów</b>
<p>Projekt pn. 'Czyste życie. Kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 104,2 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 60,6 mln zł</p>

<b>Gmina Raszyn</b>
<p>Projekt pn. 'Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 61,8 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 32,4 mln zł</p>
<p>Projekt pn. 'Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza II'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 6,2 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 2,8 mln zł</p>
<p>Projekt pn. 'Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza III'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 10,8 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 5,9 mln zł</p>

<b>Gmina Milanówek</b>
<p>Projekt pn. 'Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 37,5 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 19,6 mln zł</p>

<b>Gmian Pułtusk</b>
<p>Projekt pn. 'Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 18,8 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 11,2 mln zł</p>

<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie</b>
<p>Projekt pn. 'Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 30,4 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 13,5 mln zł</p>

<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.</b>
<p>Projekt pn. 'Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 77,8 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 30,7 mln zł</p>
<p>Projekt pn. 'Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki - etap II'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 26,8 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 12,6 mln zł</p>

<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji Piaseczno'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 34,6 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 18,6 mln zł</p>

<b>Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podlaski'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 6,8 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 3,8 mln zł</p>

<b>Gmina Mińsk Mazowiecki</b>
<p>Projekt pn. 'Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 4,1 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 2,9 mln zł</p>
<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim</b>
<p>Projekt pn. 'Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta, w aglomeracji Mińsk Mazowiecki'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 8,0 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 5,5 mln zł</p>

<b>Gmina Nieporęt</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nieporęt'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 29,3 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 18,6 mln zł</p>

<b>Miasto i Gmina Radom</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Radomiu'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 10,8 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 4,5 mln zł</p>

<b>Gmina Góra Kalwaria</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 7,5 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 4,2 mln zł</p>

<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki</b>
<p>Projekt pn. 'Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 4,1 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 2,8 mln zł</p>

<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Spółka z o.o. w Sieprcu</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej, Targowej, Sikorskiego w Sierpcu'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 3,0 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 2,1 mln zł</p>

<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 13,6 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 6,9 mln zł</p>

<b>Gmina Wieliszew</b>
<p>Projekt pn. 'Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 7,3 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 5,1 mln zł</p>

<b>Miasto Kobyłka</b>
<p>Projekt pn. 'Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Kobyłka'<p>
<p>Dane o projekcie: całkowity koszt projektu: 0,8 mln zł, wysokość dofinansowania z UE: 0,5 mln zł</p>

<b>Miasto i Gmina Lipsko</b>
<p>Projekt pn. 'Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku '<p>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl