Informacja i promocja

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

DOKUMENTY


Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (dokument zaakceptowany przez Komisję Europejską 15 października 2008 r.)[pobierz]

Księga identyfikacji wizualnej Narodowa Strategia Spójności [pobierz]

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji [pobierz]

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (wersja z 31 marca 2009 r.) [pobierz]

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja z 23 lipca 2009 r.) [pobierz]

Załącznik nr 1 - Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ(wersja z 23 lipca 2009 r.)[pobierz]


LOGOTYPY

Logotyp Narodowej Strategii Spójności [pobierz][pobierz]
Logotyp Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [pobierz]

Baner Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [pobierz]

Flaga Unii Europejskiej - wersja niebiesko-żółta [pobierz]

Flaga Unii Europejskiej - wersja czarno-biała [pobierz]

Logotyp Unii Europejskiej i Funduszu Spójności [pobierz]

Logotyp WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]


Dodatkowe informacje i inne logotypy - więcej

Logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązujące w latach 2007-2013 w różnych formatach  [przejdź]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl