Archiwum

W okresie programowania 2007-2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla projektów realizowanych w ramach następujących priorytetów: 

Informujemy, że w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
• Skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Serdeczne życzenia zdrowych

i rodzinnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, ciepła i miłości,

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

składają

Zarząd i Pracownicy

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2016 rok


Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 7.06.2016 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016 rok” (Uchwała Zarządu Nr 950/16 z dnia 07.06.2016 r.).


Zmiany w Kalendarium polegają na:

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. zostały wprowadzone nowe „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Warszawie Uchwałą Nr 61/15 z dnia 22.06.2015 r. zatwierdziła „Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016 rok”

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 3/15 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 21.01.2015 r. w sprawie dni wolnych od pracy oraz dnia pracy w sobotę w WFOŚiGW w Warszawie w 2015 roku.

Radosnych

Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku w rodzinnym gronie

oraz sukcesów

i spełnienia najskrytszych marzeń

w nadchodzącym Nowym Roku 2016

życzą

Zarząd i Pracownicy

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Konferencja Ochrony Środowiska organizowana podczas targów ekologicznych jest już stałym elementem aktywności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tegoroczna, czwarta edycja organizowana podczas nowych targów POL-ECO-SYSTEM była poświęcona nowej polityce ochrony środowiska i nowym perspektywom finansowania ekologii w okresie 2014-2020.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do udziału w IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska, organizowanej przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Targów POL-ECO-SYSTEM 2015 w Poznaniu.

Strony

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko