Aktualności

Przypomnienie - z dniem 14.11.2014 r. następuje zamknięcie naborów wniosków na 2014 r.
07.11.2014 - aktualizacja: 07.11.2014
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.10.2014 r. podjął decyzję w sprawie terminu zamknięcia naborów wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1938/14 z...
Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” dofinansowane w ramach POIiŚ
07.11.2014 - aktualizacja: 07.11.2014
6 listopada 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu Przebudowa i rozbudowa miejskiej...
Unijne pieniądze na dokumentację techniczną w Kobyłce
06.11.2014 - aktualizacja: 06.11.2014
3 listopada 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka”...
Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w VII Konferencji „Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska”
06.11.2014 - aktualizacja: 06.11.2014
Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w Konferencji „Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska”, która co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Spotkanie skierowane jest do wszystkich beneficjentów środowiskowych...
Pieniądze na inwestycje w Mińsku Mazowieckim
06.11.2014 - aktualizacja: 06.11.2014
30 października 2014 r. Pan Artur Dąbrowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał 47 umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej - Gospodarka wodno-ściekowa...

Strony

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko