Aktualności

50 umowa w ramach POIiŚ na Mazowszu podpisana z Gminą Raszyn
28.11.2014 - aktualizacja: 28.11.2014
27 listopada 2014 r. Pan Artur Dąbrowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał 50 umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej - Gospodarka wodno-ściekowa -...
Zapraszamy na szkolenia dla beneficjentów POIiŚ - edycja 2014
27.11.2014 - aktualizacja: 27.11.2014
W najbliższych tygodniach Instytucja Pośrednicząca POIiŚ w sektorze środowiska przeprowadzi kilkanaście szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowe informacje dotyczące tematów i...
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIIŚ – XV runda konkursowa
14.11.2014 - aktualizacja: 14.11.2014
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 15...
„EKOpozytyw MAZOWSZA” - podsumowanie
13.11.2014 - aktualizacja: 13.11.2014
Informujemy, że w „Kronice Mazowieckiej” - miesięczniku wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 11 (141) 2014 rok został opublikowany tekst pt. „EKOpozytyw MAZOWSZA” dot. podsumowania konkursu dla najlepszych beneficjentów...
10 listopada 2014 r. - dniem wolnym od pracy w WFOŚiGW w Warszawie
07.11.2014 - aktualizacja: 07.11.2014
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/14 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie dni wolnych od pracy w WFOŚiGW w Warszawie w 2014 r., dzień 10 listopada...

Strony

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko