Aktualności

60 umowa w ramach POIiŚ na Mazowszu podpisana z Gminą Ożarów Mazowiecki
14.04.2015 - aktualizacja: 28.04.2015
W dniu 10 kwietnia 2015 roku została podpisana 60 umowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i...
Unijne pieniądze na dokumentację techniczną w Celestynowie
07.04.2015 - aktualizacja: 07.04.2015
24 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Celestynów...
Unijne dofinansowanie dla Gminy Liw
03.04.2015 - aktualizacja: 03.04.2015
19 marca 2015 r. Artur Dąbrowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał 58 umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej - Gospodarka wodno-ściekowa - Programu...
Ponad 2,5 mln zł ze środków POIiŚ na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Białobrzegi
26.02.2015 - aktualizacja: 26.02.2015
W dniu 24 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 (...
55 umowa w ramach POIiŚ na Mazowszu podpisana z Gminą Miasta Kobyłka
20.02.2015 - aktualizacja: 20.02.2015
19 lutego 2015 r. Artur Dąbrowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał 55 umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej - Gospodarka wodno-ściekowa -...

Strony

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko