Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej 63 Beneficjentem środków unijnych w ramach POIiŚ
05.05.2015 - aktualizacja: 06.05.2015
63 Beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Mazowszu został Zakład Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu...
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej 63 Beneficjentem środków unijnych w ramach POIiŚ
05.05.2015 - aktualizacja: 06.05.2015
63 Beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Mazowszu został Zakład Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu...
Gmina Serock 62 beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Mazowszu
28.04.2015 - aktualizacja: 28.04.2015
62 Beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Mazowszu została Gmina Serock. Beneficjent otrzymał dofinansowanie ze środków POIiŚ na realizację zadania pn.„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w...
61 umowa w ramach POIiŚ na terenie Województwa Mazowieckiego
24.04.2015 - aktualizacja: 28.04.2015
Dnia 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisano umowę o dofinansowanie projektu  „Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Chrzanowie...
Termin kwalifikowalności wydatków dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
23.04.2015 - aktualizacja: 23.04.2015
Informujemy, że termin kwalifikowalności wydatków dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 został wydłużony do 31 grudnia 2015...

Strony

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko