Działania ochronne w rezerwacie Stawy Broszkowskie

31 stycznia 2020 / adminit

Zakończyły się działania ochronne w rezerwacie Stawy Broszkowskie. Zrealizowane w 2019 r. na powierzchni ponad 11 ha działania ochronne polegały na wycięciu i usunięciu poza obszar rezerwatu samosiewów i wynikały z planu ochrony tego rezerwatu.

Projekt został zrealizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie ze wsparciem finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rezerwat Przyrody Stawy Broszkowskie został utworzony w 1984 r. na powierzchni 268 ha, w celu ochrony i zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków oraz ostoi ptaków przelotnych. Jednak, oprócz dużego bogactwa fauny, rezerwat cechuje także wysoka różnorodność szaty roślinnej. W jego północno-wschodniej części występują murawy napiaskowe – siedlisko coraz rzadziej spotykane zarówno na Mazowszu, jak i w całej Polsce.

Rezerwat przyrody Stawy Broszkowskie położony jest na Wysoczyźnie Siedleckiej, w gminie Kotuń, w powiecie siedleckim. W jego pobliżu znajdują się dwa obszary wchodzące w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 –  Dolina Liwca PLB140002 oraz Dolina Kostrzynia PLB140009. Kompleks stawów objęty ochroną rezerwatową stanowi ważne ogniwo sieci obszarów chroniących ptaki nie tylko na Mazowszu, ale również w skali całego kraju.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję