Pytania i odpowiedzi

Kiedy mogę rozpocząć przedsięwzięcie?

Zgodnie z Programem Priorytetowym „ Czyste Powietrze”  rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

 Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?

 Zgodnie z Programem Priorytetowym „ Czyste Powietrze”  dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy. 

Czy muszę całe przedsięwzięcie realizować od razu?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków wnioskodawca, może złożyć więcej niż jeden wniosek na budynek/ lokal mieszkalny z wydzieloną księgą wieczystą, ale o innym zakresie rzeczowym. Pierwszy wniosek o dofinansowanie musi w ramach przedsięwzięcia obejmować wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na źródło/a ciepła spełniające wymagania Programu, chyba że istniejące źródło/a ciepła spełnia/ją wymagania określone w Programie. W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje realizację całej inwestycji w częściach i planuje złożenie kilku wniosków o dofinansowanie na różne zakresy rzeczowe dotyczące tego samego budynku/lokalu mieszkalnego, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, dotyczy dofinansowania całej inwestycji objętej łącznie wszystkimi wnioskami o dofinansowanie, dotyczącymi danego budynku/lokalu mieszkalnego w trakcie obowiązywania Programu. Stosuje się to również do maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dotyczy każdego z wniosków o dofinansowanie złożonych w trakcie obowiązywania Programu. W przypadku, gdy realizacja inwestycji jest podzielona na części, to ocena kolejnego wniosku odbywa się po zrealizowaniu i zakończeniu przedsięwzięcia zawartego we wcześniejszym wniosku.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję