EKOpozytyw MAZOWSZA (II edycja) 2015

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Ósmego października br. poznaliśmy laureatów II edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując swoją proekologiczną misję zawsze zaznacza, że finansowanie działań środowiskowych na Mazowszu jest wręcz uzależnione od zaangażowania społecznego. To właśnie dzięki pieniądzom z Funduszu i chęci realizacji zadań przez podmioty z terenu województwa możliwe jest wykonywanie kolejnych inwestycji poprawiających stan środowiska – powiedział podczas uroczystości Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Dla podkreślenia wagi współpracy pomiędzy Funduszem a Beneficjentami Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Warszawie nagrodziła najlepszych w 10 kategoriach. Największe szanse na wygraną miały podmioty wyróżniające się aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej. Warunkiem udziału było zrealizowanie przedsięwzięcia w 2014 r. współfinansowanego ze środków Funduszu. O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” rywalizowało 36 beneficjentów. Kapituła Konkursowa przyznała 9 nagród finansowych (po 10 tys. zł) wraz ze statuetkami oraz 27 wyróżnień.

To co osiągnęliśmy nie byłoby możliwe bez wzajemnego zrozumienia i dobrej współpracy - wykwalifikowanych pracowników Funduszu oraz Beneficjentów, którym nie są obojętne sprawy poprawy jakości środowiska dla zdrowia i życia mieszkańców Mazowsza - dodał podczas uroczystości Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Nagrody laureaci i wyróżnieni odbierali z rąk członków Rady Nadzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Warszawie oraz honorowych gości obecnych na uroczystości: Katarzyny Kępki - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Janiny Ewy Orzełowskiej - Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego i Krystiana Szczepańskiego - Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

W finale konkursu uczestniczyli również dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy i prezesi największych publicznych instytucji i przedsiębiorstw z terenu Mazowsza oraz kadra zarządzająca i pracownicy WFOŚiGW w Warszawie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP Warszawa.

Laureaci II edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”:

I. OCHRONA WÓD
     Laureat - Gmina Liw z siedzibą w Węgrowie
     Wyróżnienie -
          1. Gmina Konstancin-Jeziorna
          2. Gmina Kuczbork-Osada
          3. Gmina Pionki

II. GOSPODARKA WODNA
     Laureat - Gmina Strachówka
     Wyróżnienie -
          1. Gmina Kotuń
          2. Gmina Mochowo
          3. Gmina Rząśnik

III. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
     Laureat - nie wybrano laureata
     Wyróżnienie -
          1. Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Mogielnicy
          2. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Pruszkowie
          3. Powiat Makowski

IV. OCHRONA POWIETRZA
     Laureat - Gmina Promna
     Wyróżnienie -
          1. Gmina Miasta Raciąż
          2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o. o.
          3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim

V. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
     Laureat - Związek Gmin Regionu Płockiego
     Wyróżnienie -
          1. Gmina Tarczyn
          2. Gmina Wyszków

VI. EDUKACJA EKOLOGICZNA (jednostki samorządu terytorialnego)
     Laureat - Gmina Korytnica
     Wyróżnienie -
          1. Gmina Andrzejewo
          2. Gmina Czerwonka
          3. Gmina Krasnosielc

VII. EDUKACJA EKOLOGICZNA (inne podmioty)
     Laureat - Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Warszawie
     Wyróżnienie -
          1. Fundacja alter eko z siedzibą w Warszawie
          2. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Płocku
          3. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku

VIII. OCHRONA PRZYRODY
     Laureat - Fundacja „Aktywni Razem” z siedzibą w Łącku
     Wyróżnienie -
          1. Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” z siedzibą w Białymstoku
          2. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie

IX. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
     Laureat - Miasto Radom
     Wyróżnienie -
          1. Gmina Pułtusk
          2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim

X. SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU MAZOWSZA
     Laureat - Gmina Długosiodło
     Wyróżnienie -
          1. Gmina Jabłonna Lacka
          2. Gmina Miasta Maków Mazowiecki
          3. Gmina Wiązowna

Więcej na: https://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20460

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl