EKOpozytyw MAZOWSZA (I edycja) 2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Mazowieckie instytucje na przestrzeni ponad 20 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymały z jego środków ponad 4 mld zł na finansowanie zadań proekologicznych. Za te pieniądze zostało zrealizowanych ponad 19 tysięcy inwestycji. Efekty środowiskowe widać na każdym kroku w całym województwie mazowieckim i trudno je wszystkie wyliczyć.

W celu podkreślenia wagi współpracy pomiędzy Funduszem a Beneficjentami Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Warszawie zorganizował dla swoich klientów konkurs pn. „EKOpozytyw MAZOWSZA”.

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 9 kategoriach tematycznych rywalizowało łącznie 57 Beneficjentów. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 8 nagród finansowych - każda po 10.000 zł wraz ze statuetkami oraz 21 wyróżnień. Zwycięzcy odebrali nagrody podczas uroczystego finału konkursu w dniu 23 października 2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując swoją proekologiczną misję zawsze zaznacza, że finansowanie działań środowiskowych na Mazowszu jest wręcz uzależnione od zaangażowania społecznego. To właśnie dzięki pieniądzom z Funduszu i chęci realizacji zadań przez podmioty z terenu województwa możliwe jest wykonywanie kolejnych inwestycji poprawiających stan środowiska - informuje Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Laureaci I edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”:

 1. OCHRONA WÓD (9 nominacji)

Laureat - Gmina Baranów (powiat grodziski)

Wyróżnienie - Gmina Mogielnica (powiat grójecki)

 1. GOSPODARKA WODNA (9 nominacji)

Laureat - Gmina Maciejowice (powiat garwoliński)

Wyróżnienie -

 1. Gmina Kałuszyn (powiat miński)
 2. Gmina Kampinos (powiat warszawski zachodni)
 3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
 1. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (5 nominacji)

Laureat - Miasto i Gmina Białobrzegi (powiat białobrzeski)

Wyróżnienie -

 1. Gmina Łochów (powiat węgrowski)
 2. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach (powiat siedlecki)
 1. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI (9 nominacji)

Laureat - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

Wyróżnienie -

 1. Gmina Goworowo (powiat ostrołęcki)
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” z Radomia
 3. Związek Gmin Regionu Płockiego
 1. EDUKACJA EKOLOGICZNA (jednostki samorządu terytorialnego - 6 nominacji)

Laureat - Gmina Krasnosielc (powiat makowski)

Wyróżnienie -

 1. Gmina Jakubów (powiat miński)
 2. Gmina Kałuszyn (powiat miński)
 3. Gmina Sterdyń (powiat sokołowski)
 1. EDUKACJA EKOLOGICZNA (inne podmioty - 5 nominacji)

Laureat - Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Wyróżnienie -

 1. Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Warszawie
 2. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”
 1. OCHRONA PRZYRODY (3 nominacje)

Laureat - Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie

Wyróżnienie -

 1. Fundacja „Aktywni Razem” z siedzibą w Łącku
 2. Okręg Płocko - Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą we Włocławku
 1. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH (2 nominacje)

Wyróżnienie -

 1. Gmina Brwinów (powiat pruszkowski)
 2. Miasto Józefów (powiat otwocki)
 1. SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU MAZOWSZA (9 nominacji)

Laureat - Gmina Cegłów (powiat miński)

Wyróżnienie -

 1. Gmina Czerwonka (powiat makowski)
 2. Gmina Puszcza Mariańska (powiat warszawski zachodni)
 3. Powiat Żuromiński

To co osiągnęliśmy nie byłoby możliwe bez wzajemnego zrozumienia i dobrej współpracy - wykwalifikowanych pracowników Funduszu oraz Beneficjentów, którym nie są obojętne sprawy poprawy jakości środowiska dla zdrowia i życia mieszkańców Mazowsza – podkreślił podczas uroczystości Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

-------------------------------------------------------

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Wiesława Krawczyk, Stefan Kotlewski, Andrzej Łuczycki, Andrzej Snarski, Mirosław Adam Orliński, Zbigniew Gołąbek; Przemysław Cichocki - Doradca Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele NFOŚiGW, dyrektorzy i prezesi najwięszych publicznych instytucji i przesdiębiorstw z terenu Mazowsza, kadra zarządzająca i pracownicy WFOŚiGW w Warszawie oraz beneficjenci nominowani w konkursie w osobach: starostów, burmistrzów, wójtów, prezesów, dyrektorów wraz ze swoimi współpracownikami.

-----------------------------------------------------

Podczas uroczystości zostali również uhonorowani pracownicy WFOŚiGW w Warszawie. Za szczególny wkład pracy w działalność Funduszu 12 osób otrzymało wyróżnienie Wicepremiera Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego. Okolicznościowe dyplomy wręczył w imieniu  Wicepremiera Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego - Pan Przemysław Cichocki - Doradca Wicepremiera.

-----------------------------------------------------

Gospodarzami wieczoru byli członkowie Rady Ndzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP Warszawa.

----------------------------------------------------

Dodatkowe informacje konkursowe:

Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu województwa mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu, w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza. Uczestnikami pierwszej edycji konkusu mogły być podmioty, które zrealizowały przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o określonych efektach rzeczowych i ekologicznych, ze środków finansowych Funduszu w 2013 roku.

Pełna lista nominowanych beneficjentów:

 1. Kategoria OCHRONA WÓD - nominowani:

1. Gmina Baranów

2. Gmina Cegłów

3. Gmina Garwolin

4. Gmina Maciejowice

5. Gmina Mogielnica

6. Gmina Olszanka

7. Gmina Pilawa

8. Gmina Teresin

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim

 1. Kategoria GOSPODARKA WODNA - nominowani:
 1. Gmina Kałuszyn
 2. Gmina Kampinos
 3. Gmina Karczew
 4. Gmina Maciejowice
 5. Gmina Odrzywół
 6. Gmina Rzekuń
 7. Gmina Wiśniew
 8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
 9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
 1. Kategoria ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - nominowani:
 1. Gmina Jabłonna
 2. Gmina Łochów
 3. Gmina Żuromin
 4. Miasto i Gmina Białobrzegi
 5. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
 1. Kategoria OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - nominowani:
 1. Gmina Goworowo
 2. Gmina Lipsko
 3. Gmina Obryte
 4. Gmina Prażmów
 5. Gmina Troszyn
 6. „Ekolider” Jarosław Wyglądała z siedzibą w Garwolinie
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” z Radomia
 8. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.
 9. Związek Gmin Regionu Płockiego
 1. Kategoria EDUKACJA EKOLOGICZNA (skierowana do jednostek samorządu terytorialnego) - nominowani:
 1. Gmina Dębe Wielkie
 2. Gmina Jakubów
 3. Gmina Kałuszyn
 4. Gmina Korytnica
 5. Gmina Krasnosielc
 6. Gmina Sterdyń
 1. Kategoria EDUKACJA EKOLOGICZNA (dla innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego) - nominowani:
 1. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
 2. Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Warszawie
 3. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”
 4. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
 5. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego
 1. Kategoria OCHRONA PRZYRODY - nominowani:
 1. Fundacja „Aktywni Razem” z siedzibą w Łącku
 2. Okręg Płocko - Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą we Włocławku
 3. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie
 1. Kategoria POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH - nominowani:
 1. Gmina Brwinów
 2. Miasto Józefów
 1. Kategoria SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU MAZOWSZA (nagroda za całokształt współpracy z WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku; warunkiem nominacji do tej nagrody była realizacja zadań proekologicznych w co najmniej 3 różnych dziedzinach dofinansowywanych przez WFOŚiGW w Warszawie) - nominowani:
 1. Gmina Cegłów
 2. Gmina Czerwonka
 3. Gmina Dębe Wielkie
 4. Gmina Korytnica
 5. Gmina Puszcza Mariańska
 6. Gmina Skórzec
 7. Gmina Szczutowo
 8. Gmina Zbuczyn
 9. Powiat Żuromiński

--------------------------------------------------------------------

Relacja z uroczystości została wyemitowana 23 października, w wieczornym wydaniu Kuriera Warszawy i Mazowsza 

Link do felietonu:

Felieton-EKOpozytyw MAZOWSZA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl