U1Jda+sFJ3nXb2LD2/lw9JynUTZI6AaZ5heRpAZQBdHb5usj65sxloMKFW10DWpKAwdT3rXugYJ8OdVEDpPuTV6Nc/4SvP5fafzNj9M9FIdSDIFCdo+nrRZH/b6jaCasOkxPuRc/zmz724XOMM/dXeDb38laP72OJo+am4JBLwZYffNjOTCXE0P+oqHVBUbygaNTD0okA1a7euQoY6evud79STLpw5abYwpUv50VDCzIyz9YcZ+l+H4WYYxwEL+pZDWrJBkXQYItCbToT1fOSeXBwqjeNKOL17iltQFAYizZ/w1nWq/2YvgiymQpgB94jtuWWw8JB7SCi8eytg3va5vzDSUtTfpPFc7fgm4kVNp/j2Ujl0DgaSodCn1j/agJ1Lq84Pdw6OmYb1MHV79F/J9lIrOE96H6vD8zqAiO9VqxmpS8QEtE7c3NSoeL1S76ToxQqEGpy0v0HY2fZrMOPmKJLO0++0hxuHdJ5VDHB3+lF4JAeKdz06QpMKQrSA+VZeKA5JmuHmixqrjOOM9DC3jsSnpEJ936GhDumcej11v6d1q1kTHrYD90r1wN1uHOnAjM+lif6L73qubjSnDXF5vtibNVqP1PuUxe6C2XEau8jYAliEu0WGVs4dd04z7VXlq3YBbMSTeP+ck4X+6ZVzgOTmINXrqz6/8e0rOSsSxAI8dkJBBtOl1qTwlfciYXgxhy5mVGtyfSBmfPk0lkkgHsv08l/PbTrzJSM3tY73efkUr2HbnrqFNkxd4ajTpZ

Zamówienia Publiczne

30.03.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-5/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
16.03.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Ogłosznie o zamówieniu nr ZP-4/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Archiwizacja dokumentacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgromadzonej w Wydziałach Zamiejscowych wraz z dostawą narzędzia informatycznego do zarządzania dokumentacją oraz zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej [pobierz]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)[pobierz]
22.02.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-3/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w formie papierowej lub elektronicznej karty płatniczej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
21.02.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-2/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa komputerów, laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, rzutnika multimedialnego, ekranu projekcyjnego, oraz innych akcesoriów i wyrobów do komputerów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [...
18.02.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-1/2011 zakończone

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru serwisowego nad Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ogłoszenie o zawarciu umowy Postępowanie nr ZP-1/2011 [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl