Zamówienia Publiczne

02.12.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-10/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych, szerkopasmowego łącza transmisji danych (VPN) oraz dostępu do sieci Internet dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o spełnianiu...
05.10.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-9/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznej karty płatniczej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
03.10.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-8/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Wykonanie kalendarzy na rok 2012 oraz ich dostawa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
05.07.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-7/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów biurowych i tonerów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pobierz]
Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
13.06.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-6/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliwa do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl