Zamówienia Publiczne

27.11.2012 - aktualizacja: 18.12.2012
Postępowanie nr ZP-8/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie[pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
23.11.2012 - aktualizacja: 14.12.2012
Postępowanie nr ZP-7/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart płatniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
26.10.2012 - aktualizacja: 30.11.2012
Postępowanie nr ZP-6/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie kalendarzy na rok 2013 oraz ich dostawa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
25.10.2012 - aktualizacja: 22.11.2012
Postępowanie nr ZP-5/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart płatniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
04.07.2012 - aktualizacja: 19.07.2012
Postępowanie nr ZP-4/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl