Zamówienia Publiczne

20.10.2009 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-6/2009
13.10.2009 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-5/2009
02.09.2009 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-4/2009
Negocjacje bez ogłoszenia (art. 5 ust. 1 w powiązaniu z art. 61 ustawy PZP) na opiekę medyczną dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ogłoszenie o zawarciu umowy Postępowanie ZP-4/2009 [pobierz]
05.03.2009 - aktualizacja: 07.01.2012
Postępowanie nr ZP-3/2009
06.02.2009 - aktualizacja: 07.01.2012
Postępowanie nr ZP-2/2009

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl