Zamówienia Publiczne

09.12.2014 - aktualizacja: 09.12.2014
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
ZP-4/2014 - Ogłoszenie o...
01.12.2014 - aktualizacja: 19.12.2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 393528 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy[pobierz]
ZP_5_2014_SIWZ[pobierz]
17.10.2014 - aktualizacja: 23.12.2014
Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem, instalacją, konfiguracją systemów, migracją systemu ERPi migracją danych oraz zakup i dostawa kserokopiarki
z usługa serwisową
Ogłoszenie o zamówieniu[pobierz]
SIWZ[pobierz]
10.10.2014 - aktualizacja: 17.10.2014
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
ZP-2/2014 - Ogłoszenie o zamówieniu[pobierz]
ZP-2/2014 - SIWZ[pobierz]
26.09.2014 - aktualizacja: 24.10.2014
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu[pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl