Postępowanie ZP-2/2012

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 l.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Postępowanie nr ZP-2/2012 [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl