ZP-1/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne - Ochrona budynku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa [pobierz]

ZP-1/2017 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [pobierz]
ZP-1/2017 Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pobierz]
ZP-1/2017 Załącznik nr 3 - Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [pobierz]
ZP-1/2017 Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych/wykonywanych usług [pobierz]
ZP-1/2017 Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy [pobierz]
ZP-1/2017 Załącznik nr 6 - Wzór umowy [pobierz]

Termin składania ofert: 14.12.2017 r., godz. 10:00

ZP-1/2017 Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu [pobierz]

ZP-1/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

ZP-1/2017 Informacja o udzieleniu zamówienia [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl