ZP-3/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: 

Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa  [pobierz]

ZP-3/2016 - Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  [pobierz]
ZP-3/2016 - Załącznik nr 2  Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pobierz]
ZP-3/2016 - Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych usług [pobierz]
ZP-3/2016 - Załącznik nr 4 Formularz ofertowy[pobierz]
ZP-3/2016 - Załącznik nr 5 Wzór umowy  [pobierz]

Termin składania ofert: 10.01.2017r., godz. 10:00

ZP_3_2016_Informacja o wyborze oferty[pobierz]

ZP_3_2016_Informacja o udzieleniu zamówienia [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl