Postępowanie Nr ZP-4/2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

ZP-4/2014 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl