Postępowanie nr ZP-10/2011 usługi telekomunikacyjne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Postępowanie nr ZP-10/2011 zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych, szerkopasmowego łącza transmisji danych (VPN) oraz dostępu do sieci Internet dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
[pobierz]
Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
[pobierz]
Załącznik nr 2A Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla wykonawców będących osobami fizycznymi [pobierz]
Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw [pobierz]
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy [pobierz]
Załącznik nr 5 Projekt umowy [pobierz]

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.12.2011r. (1) Postępowanie nr ZP-10/2011 [pobierz]

UWAGA! W związku z powyższymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 07.12.2011r. modyfikacji ulegają:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 4 do SIWZ [pobierz]
Załącznik nr 5 do SIWZ [pobierz]

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.12.2011r. (2) Postępowanie nr ZP-10/2011 [pobierz]
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 08.12.2011r. Postępowanie nr ZP-10/2011 [pobierz]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.12.2011r. Postępowanie nr ZP-10/2011 [pobierz]

UWAGA! W związku z powyższym z dniem 08.12.2011r. modyfikacji ulegają:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 4 do SIWZ [pobierz]
Załącznik nr 5 do SIWZ [pobierz]

UWAGA! W związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia na okres od 01.03.2012r. do 31.12.2013r. uległ zmianie okres świadczenia usługi liczony w miesiącach i wynosi 22 miesiące. W następstwie z dniem 09.12.2011r. zmianie ulegają:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 4 do SIWZ [pobierz]
Załącznik nr 5 do SIWZ [pobierz]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Postępowanie nr ZP-10/2011 [pobierz]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Postępowanie nr ZP-10/2011 [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl